Kurs

Kurskod: HISA27
Engelsk titel: History: Level 2
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2023. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-01-15
Anmälningskod: LU-31002
Behörighet: Grundläggande samt minst 15 högskolepoäng från Historia: Grundkurs HISA24 eller motsvarande kunskaper. 

Introduktionsmöte: 2022-08-29 kl. 13.15 – 15.00 i LUX:C337

Lärare: Magnus Borg

Delkursinformation

 1. Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
  Temakurser HIS A27
  Fantastisk historia: imaginära och verkliga världar i ett globalhistoriskt perspektiv
  Lärare: Joachim Östlund
  Människans förmåga att förställa sig imaginära världar gör det möjligt att befinna sig i två världar samtidigt, i den inre världen och i den faktiska världen. Under historiens gång har vissa imaginära världar blivit verkliga. Så blev fallet med prästen Johannes rike – ett mytiskt kungadöme beläget i Öst – beskrivet i ett brev som cirkulerade i det medeltida Europa. Men försöken att finna landet i Öst misslyckades och med tiden omlokaliserades det till Etiopien. När en portugisisk expedition till slut nådde fram till riket insåg etioperna snabbt fördelarna med att överta myten. Prästen Johannes rike – som inte existerade – var med andra ord högst verkligt och gav under 400 år upphov till upptäcktsfärder, diplomatiska förvecklingar och indirekt krig. Denna temakurs behandlar utopiska tanketraditioner, existensen av parallella verkligheter och fantastiska föreställningar från medeltiden till modern tid samt undersöker hur de påverkat människa och samhälle och vice versa. Kursen behandlar fenomen som föreställda länder, drömmar om en bättre värld och människosyn i ett globalhistoriskt perspektiv med exempel hämtade från Europa och den muslimska världen.

  Livsvärldar i det tidigmoderna Europa
  Lärare: Liesbeth Geevers
  Med utgångspunkt i enskilda människoöden kan man fånga in en hel epok. Kursen handlar om hur människor levde och tänkte under tidigmodern tid i Europa. Vi läser litteratur om europeiska förhållanden som ger direktkontakt med ny forskning inom social- och kulturhistoria om tidigmodern tid. Kursen ger störst utrymme åt socialhistoria och kulturhistoria – hur människor levde och tänkte – medan den traditionella politiska historien spelar en mindre roll.

  Tema väljs före terminsstart, se kallelsen!
 2. Akademiskt skrivande, 7,5 hp
 3. Metodkurs, 7,5 hp
 4. Uppsatskurs, 7,5 hp

Beskrivning

Fortsättningskursen i historia söker du som har läst en allmän grundkurs i historia om 30 hp. I den fristående fortsättningskursen får du fördjupade ämneskunskaper inom utvalda områden och du lär dig grunderna i historievetenskaplig forskning. Grundkursen i historia, eller motsvarande, är behörighetskrav. Efter kursen är du behörig att läsa vår kandidatkurs i historia.

Kursens innehåll

Fokus på kursen ligger i ämnesfördjupning i historia och på hur du som akademiker skriver för andra grupper i samhället. Du studerar olika texttyper där historia är ett viktigt inslag – vetenskapliga artiklar och avhandlingar, lärobokstexter och utställningstexter, men också populärvetenskapliga framställningar – för att lära dig hur texter kan anpassas till olika mottagare. I Metodkursen lär du dig grunderna för forskning. Terminen avslutas med att du skriver en kortare vetenskaplig uppsats.

Studierna

Kursen består av fyra delkurser:

 1. Tematisk fördjupningskurs
 2. Akademiskt skrivande
 3. Metodkurs
 4. Uppsatskurs

Den tematiska kursen varierar från termin till termin.

Undervisningen består av seminarier och övningar i mindre studentgrupper. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem och löser uppgifter.

Du lär dig olika metoder genom gruppövningar. Vid terminens slut lägger du fram en mindre uppsats på ett seminarium, och du deltar i diskussioner kring de andra studenternas uppsatser.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På våra kurser undervisas du av framstående forskare. Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang.

Efter utbildningen

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
16 januari 2023 – 4 juni 2023

Öppnar för sen anmälan den 15 december 2022

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Historia: Fortsättningskurs är 55 000 SEK.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15