Kurs

Kurskod: HISA02
Engelsk titel: History: Level 1 and Level 2
Högskolepoäng: 60

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2017.

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Termin: 2
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2016-08-29 – 2017-06-04
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)

Introduktionsmöte: 2017-01-16 kl. 12.15 – 13.00 i LUX:C214

Kursansvarig: Klas-Göran Karlsson , Wiebke Kolbe , Eva Helen Ulvros , Yvonne Maria Werner , Ulf Zander
Lärare: Klas-Göran Karlsson , Wiebke Kolbe , Anna Wallette , Ulf Zander

Information om ingående delar

 1. Historievetenskapligt tänkande , 6 hp
 2. Konkurrerande civilisationer , 9 hp
 3. Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner , 7,5 hp
 4. Industri och imperier , 7,5 hp
 5. Katastrofernas århundrade , 7,5 hp
 6. Att arbeta historievetenskapligt , 7,5 hp
 7. Tematisk fördjupning , 7,5 hp
 8. Uppsatskurs , 7,5 hp

Beskrivning

Vill du ha både bred allmänbildning i historia och lära dig grunderna för historisk forskning? Då är Grund- och fortsättningskursen, som löper över två terminer, rätt val. 

Efter kursen är du behörig att läsa kandidatkursen i historia.

Kursens innehåll

Grund- och fortsättningskursen i historia ger dig både gedigen allmänbildning i historia och en förståelse för vad historia är som vetenskap. Första terminens studier handlar både om vad historia är som vetenskap och den historiska utvecklingen från forntid till nutid. Du studerar svensk, nordisk och europeisk historia med utblickar mot andra världsdelar och kulturer och globalhistoriska perspektiv. Du får läsa källmaterial från olika tidsperioder och diskutera historiska problem i gruppövningar.

Andra terminen ligger fokus på ämnesfördjupning och vetenskapligt skrivande.  Du avslutar terminen med en mindre uppsats.  

I kursen studerar du bland annat:

 • vad historia är som vetenskap
 • historien från forntid till nutid
 • svensk historia
 • nordisk historia
 • europeisk historia
 • globalhistoria
 • kontakter och kulturellt inflytande mellan regioner och civilisationer
 • kulturhistoria
 • politisk historia
 • socialhistoria
 • historievetenskapliga problem
 • metoder som historiker använder
 • hur man formulerar forskningsfrågor och skriver vetenskapliga texter

Studierna

Första terminen består av följande delkurser:

 • Historievetenskapligt tänkande
 • Konkurrerande civilisationer, forntid till 1350
 • Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner, 1350–1815
 • Industri och imperier, 1815–1914

 Andra terminen består av följande kurser: 

 • Katastrofernas århundrade, 1914–2000-talet
 • Tematisk fördjupning 
 • Att arbeta historievetenskapligt
 • Uppsatskurs

På kursen deltar du i föreläsningar och arbetar tillsammans med andra studenter i obligatoriska gruppövningar. Du deltar också i uppsatsseminarier. 

Studiemiljön

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. 

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. Redan på grundkursen undervisas du av framstående forskare.

Efter utbildningen

Du kan läsa historia som fristående kurser till och med kandidatkursen (1–90 hp). Ämnet historia kan utgöra huvudämne i en kandidatexamen eller en magister- eller masterexamen. Vi har en även en tvåårig mastersutbildning i historia, där du har möjlighet att göra praktik.

Du kan alltså studera historia en termin eller riktigt länge. Du kan studera historia inom ramen för lärarprogram men också som fristående kurs för att bli verksam inom läraryrket.

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen. 

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15