Kurs

Kurskod: HISA34
Engelsk titel: History: Level 1
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19

Beskrivning

Vill du ha en bred allmänbildning i historia och inblick i vad historia är som vetenskap? Då är Kandidatprogrammet i historia rätt val. Den första terminen i programmet om 180 hp heter Grundkurs i historia (HISA34).

Kursens innehåll

Grundkursen i historia ger dig en gedigen allmänbildning i historia. Studierna handlar både om vad historia är som vetenskap och den historiska utvecklingen från forntid till nutid. Kursen omfattar den historiska utvecklingen från forntid till nutid. Du studerar svensk, nordisk och europeisk historia med utblickar mot andra världsdelar och kulturer och globalhistoriska perspektiv.

Kursen inleds med en introduktion till historia som vetenskap. Här studerar du ämnets framväxt och du lär dig grunderna för hur en historiker arbetar med olika typer av källor. I seminarieform får du diskutera mycket i grupp. Kursen examineras med hemtenta. De tre följande översiktskurserna är kronologiskt uppbyggda. Undervisningen varvar föreläsningar med seminarier, och du läser mycket om olika tidsperioder och får studera källmaterial från olika tider. Här examineras kurserna med salstentamen. Under utbildningen tränas viktiga färdigheter som källtolkning, historisk analys och skriftlig framställning.

Under hela terminen deltar du som student i en seminarieserie som handlar om Historikern och arbetsmarknaden, där historiker berättar om sin väg ut i arbetslivet efter studierna i historia.

Studierna

Kursen består av fyra delkurser:

 1. Historia som vetenskap
 2. Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350
 3. Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850
 4. Modern tid, 1850–2000-tal

samt seminarier om Historikern och arbetsmarknaden.

På kursen deltar du i föreläsningar och arbetar tillsammans med andra studenter i gruppövningar.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På grundkursen undervisas du av framstående forskare. Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang.

Efter utbildningen

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Ingående delar

 • Historia som vetenskap, 6 hp
 • Gruppövningar delkurs 1, 1,5 hp
 • Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 6 hp
 • Gruppövningar, delkurs 2, 1,5 hp
 • Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, 6 hp
 • Gruppövningar, delkurs 3, 1,5 hp
 • Modern tid, 1850-2000-tal, 6 hp
 • Gruppövningar, delkurs 4, 1,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Historia 1

Kurshemsidor för ämneslärarutbildningens kurser i historia finner du här

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15