Kurs

Kurskod: HISA22
Engelsk titel: History: Level 2
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2017.

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-06-04
Anmälningskod: LU-70912
Behörighet: Grundläggande samt Historia: Grundkurs (HISA13) eller motsvarande

Introduktionsmöte: 2017-01-16 kl. 15.00 – 15.15 i LUX:B240

Kursansvarig: Harald Gustafsson, Klas-Göran Karlsson, Marie Lindstedt Cronberg, Eva Helen Ulvros, Yvonne Maria Werner, Ulf Zander
Lärare: Klas-Göran Karlsson, Marie Lindstedt Cronberg, Ulf Zander

Information om ingående delar

 1. Tematisk fördjupning 1, 7,5 hp
 2. Tematisk fördjupning 2, 7,5 hp
  OBS! På fredag börjar redovisningarna på Levande historia-kursen 9.00 (prick) i B240.
 3. Att arbeta historievetenskapligt, 7,5 hp
 4. Uppsatskurs, 7,5 hp

Beskrivning

I fortsättningskursen i historia får du fördjupade ämneskunskaper inom utvalda områden och lär dig grunderna i historievetenskaplig forskning. Grundkursen i historia, eller motsvarande, är behörighetskrav. 

Kursens innehåll

I kursen får du:

 • fördjupade kunskaper inom utvalda områden av historien
 • lära dig formulera vetenskapliga frågor
 • kunskap om metoder som används inom historisk forskning
 • kritiskt granska vetenskapliga texter
 • skriva en vetenskaplig uppsats

Studierna

Kursen består av fyra delkurser

 • Tematisk fördjupningskurs I
 • Tematisk fördjupningskurs II
 • Att arbeta historievetenskapligt
 • Uppsatskurs

De tematiska kurserna varierar från termin till termin.

Undervisningen består av seminarier och gruppövningar i mindre studentgrupper. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem och löser uppgifter. Du lär dig olika metoder genom gruppövningar. Vid terminens slut lägger du fram en mindre uppsats på ett seminarium.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På våra kurser undervisas du av framstående forskare.

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang.

Efter utbildningen

Efter avslutad Fortsättningskurs är du behörig att läsa kandidatkursen i historia. Du kan läsa historia som fristående kurser till och med kandidatkursen (1–90 hp). Ämnet historia kan utgöra huvudämne i en kandidatexamen eller en magister- eller masterexamen. Vi har en även en tvåårig mastersutbildning i historia, där du har möjlighet att göra praktik.

Du kan alltså studera historia en termin eller riktigt länge. Du kan studera historia inom ramen för lärarprogram men även som fristående kurs för att bli verksam inom läraryrket.

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15