Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • HISS04

Kursen praktik ingår som moment under andra terminen i Masterprogram i historiska studier.


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i historiska studier

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-04-24

Kursansvarig: Martin Dackling
Lärare: Andreas Marklund

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15