Kurs

Kurskod: HISA16
Engelsk titel: History: Industry and Empires, 1815 - 1914
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2017.

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-04-27 – 2017-06-04
Anmälningskod: LU-70951
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Introduktionsmöte: 2017-04-27 kl. 8.15 – 10.00 i LUX:C126 hörsal

Lärare: Johan Östling

Information

Om kurslitteraturen till "Industri och imperier":

Det har tyvärr visat att två av kursböckerna kan vara svåra att få tag på: Conklin & Fletcher respektive Beaudoin. I båda fallen är de slutsålda på de vanligaste svenska nätbokhandlarna och det finns enbart ett par exemplar kvar på LU:s bibliotek.

Mitt förslag är därför:

Conklin & Fletcher: Här koncentrerar ni er på att läsa de texter som behövs för gruppövning 1, dvs. i första hand fram till s. 55. Om ni inte lyckas köpa denna bok (den finns i en del internationella nätbokhandlar) finns det några få referensexemplar att tillgå på biblioteket.

Beaudoin: Om ni inte kan få tag på denna bok föreslår jag att ni läser Lennart Schön, Vår världs ekonomiska historia (Studentlitteratur, 2014) (fram till s. 243). Denna bok finns både att köpa och låna. Schöns bok är mer av en översiktlig lärobok; Beaudoin är mer av en textsamling. I denna kurs kan dock Schön ersätta Beaudoin för den som så önskar.

Med vänliga hälsningar
Johan

Beskrivning

I kursen Industri och imperier, 1815–1914, läser du om den historiska utvecklingen i Europa och världen från 1815 till första världskrigets utbrott. Denna fristående kurs utgör också en av grundkursens fyra delkurser.

Kursens innehåll

I kursen studerar du bland annat:

  • svensk och nordisk historia
  • europeisk historia
  • globalhistoriska perspektiv
  • reaktioner på Napoleontiden
  • 1800-talets revolutionsutbrott
  • industrialiseringen
  • nationalismen
  • imperialismen
  • historievetenskapliga problem
  • källtexter från perioden och källkritik

I kursen studerar du den europeiska, inklusive den nordiska och svenska, amerikanska, asiatiska och afrikanska historiska utvecklingen från 1800-talets början fram till första världskriget. Kursen behandlar bl.a. reaktionen på Napoleontiden i form av försök att stävja kommande samhällsomstörtningar men också de revolutioner som utbröt i Europa under 1800-talet. Andra teman är industrialisering, förändringar inom jordbruket och urbanisering samt de sociala och ekonomiska förändringar som följde i städer och på landsbygden. Dessutom studerar du nationalismen och imperialismen i perioden. I kursen studerar du också historieämnets vetenskapliga grund, i synnerhet källkritik, och du analyserar källmaterial från tiden.

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska gruppövningar i mindre studentgrupper. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem. Kursen avslutas med en salsskrivning.

Studiemiljön

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang.

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. Redan på grundkursen undervisas du av framstående forskare.

Efter utbildningen

Kursen är en fristående kurs om 7,5 hp. Du kan läsa historia som fristående kurser till och med kandidatkursen (1–90 hp). Ämnet historia kan utgöra huvudämne i en kandidatexamen. Du kan studera historia inom ramen för lärarprogram eller som fristående kurs för att bli verksam inom läraryrket. Historiska institutionen har även en tvåårig mastersutbildning i samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper, idé- och lärdomshistoria. För magisterexamen avslutar du programmet efter ett år. Du kan alltså studera historia under några veckor eller riktigt länge om du önskar.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15