lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Historia: Grundkurs

HISA34

Kurskod: HISA34
Engelsk titel: History: Level 1
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Informationen nedan är från höstterminen 2018. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-09-03 – 2019-01-20

Introduktionsmöte: 2018-09-03 kl. 10.15 – 12.00: LUXAulN

Lärare: Dick Harrison, Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros, Yvonne Maria Werner, Ulf Zander

Information

Beskrivning
Vill du ha en bred allmänbildning i historia och inblick i vad historia är som vetenskap? Då är Kandidatprogrammet i historia (180 hp) rätt val. Den första terminen inom programmet heter Historia: Grundkurs (HISA34).

Kursens innehåll
Grundkursen i historia ger dig en gedigen allmänbildning i historia. Studierna handlar både om vad historia är som vetenskap och den historiska utvecklingen från forntid till nutid. Kursen omfattar den historiska utvecklingen från forntid till nutid. Du studerar svensk, nordisk och europeisk historia med utblickar mot andra världsdelar och kulturer och globalhistoriska perspektiv.

Kursen inleds med en introduktion till historia som vetenskap. Här studerar du ämnets framväxt och du lär dig grunderna för hur en historiker arbetar med olika typer av källor. I de tre följande översiktskurserna får du läsa källmaterial från olika tidsperioder och får inblick i hur historieskrivning går till.

Under hela terminen deltar du som student i en seminarieserie som handlar om Historikern och arbetsmarknaden, där historiker berättar om sin väg ut i arbetslivet efter studierna i historia.

I kursen studerar du historien från forntid till nutid, bland annat:
• -svensk historia
• -nordisk historia
• -europeisk historia
• -globalhistoria
• -kontakter och kulturellt inflytande mellan regioner och civilisationer
• -kulturhistoria
• -politisk historia
• -socialhistoria
• -historievetenskapliga problem
• - källkritik

Studierna
Kursen består av fyra delkurser. På kursen deltar du i föreläsningar och arbetar tillsammans med andra studenter i gruppövningar.

Studiemiljön
Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På grundkursen undervisas du av framstående forskare. Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang.

Om studierna i historia
Du kan läsa historia som fristående kurser till och med kandidatkursen (1–90 hp), eller inom ett kandidatprogram. Ämnet historia kan då utgöra ämnet för din kandidatexamen. Du kan studera historia inom ramen för lärarprogram eller som fristående kurs för att bli verksam inom läraryrket. Ämnet historia kan dessutom utgöra huvudområde i en magister- eller en masterexamen. Historiska institutionen har en tvåårig mastersutbildning i samarbete med ämnet idé- och lärdomshistoria. Du kan alltså studera historia riktigt länge om du önskar.

Efter utbildningen
I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Anmälan till kursen sker genom anmälan till programmet inför hösttermin 2018 (anmälningskod LU-80802) på antagning.se.

Delkursinformation

  1. Historia som vetenskap, 7,5 hp
  2. Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 6 hp
  3. Gruppövningar, delkurs 2, 1,5 hp
  4. Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, 6 hp
  5. Gruppövningar, delkurs 3, 1,5 hp
  6. Modern tid, 1850-2000-tal, 6 hp
  7. Gruppövningar, delkurs 4, 1,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.