Person

Kerstin Hundahl

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kerstin.hundahlhist.luse

Telefon 046–222 14 25

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Since 2012 I have been employed as a "Doktorand" at the History department of Lund University. My primary field of research being medieval Danish/Baltic History, ca. 1100-1350.
I have a Cand.Mag in History from the University of Copenhagen and a MA. in Medieval Studies from the University of Leeds.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Bokkapitel (2 st)

Förord (1 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Co-editor of 1066, a peer-reviewed historical journal.

Organizer of ALMA (Lund's Medieval Academy)

Coordinator of The Medieval Circle, Copenhagen University

Nominated for The Graduate Student Prize at the Yale Conference on Baltic and Scandinavian Studies 2014.

Received Scholarships from: Delegationen för militärhistorisk forsaking and Forskarskolan

Kerstin Hundahl

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kerstin.hundahlhist.luse

Telefon 046–222 14 25

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02