Course

Course code: HISA16
Swedish title: Historia: Industri och imperier - 1815-1914
ECTS credits: 7.5

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2017.

Study period: spring semester 2017
Type of studies: full time, day
Study period: 2017-04-27 – 2017-06-04
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-70951
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: History 1b/1a1+1a2 and Social Studies 1b/1a1+1a2 or History A and Social Studies A

Introductory meeting: 2017-04-27 at 8:15 – 10:00 in LUX:C126 hörsal

Teachers: Johan Östling

Information

Om kurslitteraturen till "Industri och imperier":

Det har tyvärr visat att två av kursböckerna kan vara svåra att få tag på: Conklin & Fletcher respektive Beaudoin. I båda fallen är de slutsålda på de vanligaste svenska nätbokhandlarna och det finns enbart ett par exemplar kvar på LU:s bibliotek.

Mitt förslag är därför:

Conklin & Fletcher: Här koncentrerar ni er på att läsa de texter som behövs för gruppövning 1, dvs. i första hand fram till s. 55. Om ni inte lyckas köpa denna bok (den finns i en del internationella nätbokhandlar) finns det några få referensexemplar att tillgå på biblioteket.

Beaudoin: Om ni inte kan få tag på denna bok föreslår jag att ni läser Lennart Schön, Vår världs ekonomiska historia (Studentlitteratur, 2014) (fram till s. 243). Denna bok finns både att köpa och låna. Schöns bok är mer av en översiktlig lärobok; Beaudoin är mer av en textsamling. I denna kurs kan dock Schön ersätta Beaudoin för den som så önskar.

Med vänliga hälsningar
Johan

Description

I kursen Industri och imperier, 1815–1914, läser du om den historiska utvecklingen i Europa och världen från 1815 till första världskrigets utbrott. Denna fristående kurs utgör också en av grundkursens fyra delkurser.

Kursens innehåll

I kursen studerar du bland annat:

  • svensk och nordisk historia
  • europeisk historia
  • globalhistoriska perspektiv
  • reaktioner på Napoleontiden
  • 1800-talets revolutionsutbrott
  • industrialiseringen
  • nationalismen
  • imperialismen
  • historievetenskapliga problem
  • källtexter från perioden och källkritik

I kursen studerar du den europeiska, inklusive den nordiska och svenska, amerikanska, asiatiska och afrikanska historiska utvecklingen från 1800-talets början fram till första världskriget. Kursen behandlar bl.a. reaktionen på Napoleontiden i form av försök att stävja kommande samhällsomstörtningar men också de revolutioner som utbröt i Europa under 1800-talet. Andra teman är industrialisering, förändringar inom jordbruket och urbanisering samt de sociala och ekonomiska förändringar som följde i städer och på landsbygden. Dessutom studerar du nationalismen och imperialismen i perioden. I kursen studerar du också historieämnets vetenskapliga grund, i synnerhet källkritik, och du analyserar källmaterial från tiden.

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska gruppövningar i mindre studentgrupper. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem. Kursen avslutas med en salsskrivning.

Studiemiljön

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang.

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. Redan på grundkursen undervisas du av framstående forskare.

Efter utbildningen

Kursen är en fristående kurs om 7,5 hp. Du kan läsa historia som fristående kurser till och med kandidatkursen (1–90 hp). Ämnet historia kan utgöra huvudämne i en kandidatexamen. Du kan studera historia inom ramen för lärarprogram eller som fristående kurs för att bli verksam inom läraryrket. Historiska institutionen har även en tvåårig mastersutbildning i samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper, idé- och lärdomshistoria. För magisterexamen avslutar du programmet efter ett år. Du kan alltså studera historia under några veckor eller riktigt länge om du önskar.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-22