Välkommen till Arbetarhistoria vid Lunds universitet

Aktuellt

Det nionde svenska arbetarhistorikermötet ägde rum i Helsingborg den 27–28 oktober 2022

Konferensen arrangerades av Arbetarhistoria vid Lunds universitet tillsammans med föreningen Centrum för Arbetarhistoria och projektet Historisk arbetslivsforskning.

Mer information finns under fliken "Arbetarhistorikermötet 2022".

Sidansvarig: emma.hilbornhist.luse | 2022-11-01