Salstentamen

Tips inför salstentamen

 * Kom i god tid, och var utvilad.
* Läs igenom alla frågorna så du får en överblick.
* Bestäm hur mycket tid du kan lägga på varje fråga (glöm inte bort tid för genomläsning).
* Börja med den lättaste frågan.
* Läs frågan noggrant.
* Skriv gärna upp stödord så får du bättre struktur på ditt svar och glömmer inte bort någonting medan du skriver. Skriv allt du kommer på huller om buller i punktform på ett kladdpapper. På så sätt kan du disponera texten i svaren. Ett svar där man hoppar i tid och rum blir svårt att överblicka - och blir svårt att rätta.
* Lämna en liten marginal. Tentafrågorna häftas ofta ihop, du vill inte ha häftklammern inne i texten.
* Skriv så läsligt du kan. Kan läraren inte läsa kan hon/han inte heller rätta.
* Läs igenom hela svaret, och stryk det som inte är relevant.
Vad som ofta drar ner bedömningen

* Pladder utan substans, att inte kunna sovra eller strukturera.

* Att ge ett svar som visar att man inte läst litteraturen/inte förstått innehållet i litteratur eller föreläsningar.

* Att svara på det man tror står där.

* Att svara med sådant man kan sedan tidigare men som inte är relevant för den fråga som ställts eller att inte svara på allt frågan omfattar (t ex att ”jämföra Indien och Kina under tiden ….” betyder inte att enbart svara på förhållanden som rör Kina).

Studentens språkbehandling spelar roll. Att studenter inte skriver tillräckligt bra påverkar betyget mer än vad man kan tro.

För att komma över ”godkänt”, upp mot ”väl godkänt” krävs dessutom:

*Att svaret är väl disponerat, väl strukturerat samt klart och överskådligt presenterat. Att endast relevanta uppgifter tas med och att endast relevanta resonemang förs.

* Att man visar sig ha förmåga att kunna resonera självständigt och, om så behövs, dra egna slutsatser utifrån litteratur och föreläsningar.

Sammanfattningsvis:

Före tentan:

  • Planera pluggandet

Under tentan:

  • Se helheten
  • Planera din tid
  • Läs noga
  • Strukturera ditt svar

Efter tentan:

  • Reflektera

* Förstår du betygsättningen?

* Vilket betyg skulle du själv ge?

* Ser du vad som är bra? Ser du vad som skulle kunna vara bättre?

Hur lyckas man med tentan?

På nästa sida finner du goda råd från en historielärare om hur man bäst förbereder sig inför en salstenta:

Här finns en sida med andra goda råd från en annan historielärare om hur man bäst skriver en salstenta:

Här är 10 goda råd från Åbo Akademi om hur du lyckas med en kurs som avslutas med en salstentamen:

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-05-12