Att plugga till salstentamen

Följande text är en översättning av ”Revising for Exams”, skriven av historieläraren Mary Gould från St Martin’s College. Texten är även bearbetad för att bättre passa studier inom humaniora i en svensk kontext.

Plugga till tentan

Det bästa sättet att lyckas med dina studier är att veta vilken studieteknik som passar dig som individ. Men oavsett vilken stil som fungerar just dig finns det några generella råd som kan vara bra att följa:
1. Börja i tid
Starta varje ny kurs med en bra studieteknik från början, så slipper du stressa när tiden för tentan närmar sig. Det ideala är om du kan arbeta en liten stund varje dag med dina anteckningar, så att du får en kontinuerlig repetition av kursmaterialet. Någon gång i veckan bör du också revidera alla anteckningar som du har gjort hittills, eftersom detta kommer göra den stora genomgången före tentan lättare. Då har du dina anteckningar i ordning, och du kommer dessutom ha bearbetat all nödvändig fakta tillräckligt många gånger för att detta ska hamna i ditt långtidsminne. På så sätt undviker du att i panik försöka lägga nya saker på minnet dagarna innan tentan, vilket sällan är särskilt konstruktivt.
2. Organisera dig
Se till att du har koll på kursplanen och alla eventuella läraranvisningar. Kolla i god tid upp hur examinationen går till. Vad ska du göra, och när ska detta vara gjort? Har du obligatoriska inslag i kursen som ingår i examinationen? Planera din tid så att det finns utrymme för oförutsedda händelser, t.ex. sjukdom, och undvik att ta på dig extrajobb när en examinationsuppgift närmar sig.
3. Ta reda på vad du ska plugga extra mycket på
Gå på föreläsningarna. Läraren ger ofta goda råd kring vilka problemområden som hon/han tycker är väsentliga för kursen. Men lita inte på att du klarar dig med att plugga in några området och hoppas på att du har tur med tentafrågorna. Du förlorar för mycket om du har fel. Se därför till att du läser all litteratur som finns på litteraturlistan, men det finns ändå teman som är viktigare än andra på delkursen. Här kan du också ta hjälp av gamla tentor, för att se vilka områden som brukar återkomma.
4 Läs anteckningar
Har du följt punkt ett torde du ha bra material att arbeta med under kursen. Men bearbeta dina egna anteckningar genom att jämföra dem med en kamrats, eller genom att dubbelkolla mot din textbok. Se till att du förstår innehållet i dina anteckningar. Om du inte riktigt förstår en process kommer du inte heller minnas den, och kommer inte kunna tillämpa kunskapen i en jämförelse med någon annan process eller liknande händelse. Använd färger eller stryk under nyckelord i dina anteckningar.
5. Bearbeta anteckningarna
Ju fler bearbetningar du gör, desto bättre minns du och desto bättre förstår du. Gör sammanfattningar över varje tema på en A4-sida. Förkorta sammanfattningen igen, och använd gärna indexkort. Dessa är lätta att ta med och du kan titta på dem då och då. Förutom att du minns bättre är meningen att du genom att bearbeta material kan se information du har sett förr på ett nytt sätt.
6 Läs textböcker
Glöm inte att läsa kurslitteraturen. Använd gärna böckerna ofta, men undvik att läsa om hela textboken passivt flera gånger – det tar för lång tid och är inte särskilt produktivt. Läs aktivt, och titta gärna i andra böcker än de som används på kursen.
7 Arbeta med andra
Att arbeta i grupp innebär att du delar idéer, anteckningar, böcker och arbetsbörda med andra. Att bearbeta kursstoff i smågrupper minskar också stressen. Utnyttja det faktum att Humanistiska och Teologiska fakulteterna i Lund har SI-verksamhet, där SI-mentorer samlar studenterna i studiegrupper. Se din institutions hemsida för information om SI. Samla därutöver gärna ihop 3-4 studiekamrater som träffas ett par gånger i veckan för att diskutera problem, jämföra frågor, söka efter svar och testa varandra.
8. Använd gamla tentor
Gamla tentor är viktiga för att förbereda examination. Dessa återfinns ofta på institutionen. SI-mentorerna arbetar gärna med ex-tentor, gå med i en SI-grupp. Men läs inte bara igenom gamla tentor, använd dem. Det är ingen mening att du tror att du kan svaret på en fråga – du kan bara vara säker på detta om du faktiskt försöker svara.
9. Ta testtentorna på allvar
Ta arbetet med gamla tentor på allvar. Detta kommer hjälpa dig att utvärdera din egen framgång och få dig mer bekväm med att jobba under tentaliknande former. Utvärdera ditt arbete efteråt för att se vad du behöver justera i en faktisk tentasituation: inkluderade du för lite information i ditt svar, läste du frågan ordentligt, planerade du din tid rätt eller tog tiden slut innan du var klar? Hur skulle du betygsätta ditt eget svar?
10. Känn dina gränser
De flesta studenter misslyckas med sina tentor eftersom de lägger för lite tid på sina studier. Men ibland kan motiverade studenterna jobba för mycket med sina kurser, och oroa sig för mycket i onödan. Se därför till att du har en bra balans i vardagen, där dina studier är en del av annat. Se till att få tid över till sömn, motion, avkoppling och ett socialt liv. Ingen mår bra av ångest, så om du känner att du måste arbeta in i det sista gör gärna det, men se till att du inte examineras när du är utarbetad. Följer du råden ovan så kommer du inte behöva tentaplugga i panik och kan vara utvilad när dagen för examination kommer. Originalartikeln publicerades ursprungligen i History Review 2001, och återfinns på URL:
Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-05-12