Att tentera

Följande text är en översättning av ”How to Write an Essay Under Exam Conditions”, skriven av historikern Elliot Richman, chef för Historiska institutionen på Bishop Ramsay School. Texten är även bearbetad för att bättre passa studier inom humaniora i en svensk kontext.

Att tentera

Här är en bra strategi för en salstenta med essäfrågor:

10 minuter – Du kommer ha en viss tid att skriva din salstenta. Spendera minst tio minuter på att fundera och planera. Det kan kännas stressande att ägna tid åt detta, men det är välinvesterade minuter. Du kommer att spara in tid på detta, och det betyder att du kan tänka i början och ägna tid åt själva skrivandet senare.

Läs frågan – Du kommer inte bli ombedd att ”skriv ner allt du vet om…”. Du kommer få en specifik fråga som kräver ett särskilt svar.

Brainstorma – När du är klar över vad läraren faktiskt frågar så är nästa steg att brainstorma.

Skriv ner allt du kan komma på om teman i vilken ordning som helst på ett kladdpapper. Du kan organisera dina anteckningar senare, nu ska det bara ut snabbt ut ur huvudet och ner på papper, så att du inte glömmer bort något.

Studera frågan – Först nu kan du börja tänka på hur du ska svara på frågan. Du behöver en huvudpoäng, ett huvudargument som ska ge den röda tråden i ditt svar. Skriv ner argumentationen på kladdpappret, då detta kommer bli introduktionen i ditt svar.

Planera ditt svar – Nu ska du organisera ditt brainstormande till en välkomponerad essä. Vill läraren ha ett tematiskt upplagt eller ett kronologiskt svar? Frågan hon/han efter ett händelseförlopp som ska utvärderas, eller efter två tolkningar i samma fråga? När du har bestämt detta kan du börja gruppera idéer så att du vet vad varje stycke ska innehålla. Därefter organiserar du dina stycken i en god ordning.

Din plan ska lite grovt se ut så här:

Introduktion – Här introducerar du hur du förstår frågan, presenterar din plan för hur du ska hantera den och vad ditt huvudargument kommer att vara. Inkludera också gärna ett stycke som ger den historiska kontexten till det svaret kommer handla om.

4 stycken – De följande (förslagsvis) fyra styckena av ungefärlig samma storlek ska diskutera ett tema eller kombinationer av teman.

Sammanfattning – Här sammanfattar du dina huvudargument.

Att fånga läsarens öga – Din tenta kommer vara en av många. Alla examinatorer är professionella nog att läsa var och en noga, men det skadar inte att göra det enklare för dem att rätta din tenta, och dessutom rätta den med ett gott betyg. Så här kan du göra:

* Ha en riktigt bra introduktion. Inled med en iögonfallande första mening som visar att du har förstått frågan och att du faktiskt har argument att komma med. Detta visar examinatorn att du vet vad du gör, och vad som väntar henne/honom.

* Följ din planering. Om examinatorn ser att du följer upp och behandlar de faktorer, poänger och teman som du lovade ta upp i din introduktion inser hon/han att du har kontroll över vad du gör.

* Använd övergångar som knyter varje nytt stycke till ditt huvudargument och som ger en röd tråd i texten, av typen ”diskussionen ovan aktualiserar följande fråga…”.

* Avsluta lika slående som du började. Sammanfatta dina huvudpoängen En start avslutning kommer påminna examinatorn att du vet vad du talar om och att du har haft kontroll genom hela ditt svar.

Know your stuff! – Att skriva ett bra essäsvar på en salstenta innebär att skribenten vet vad hon/han skriver om. När du brainstormar ska du ha många saker att klottra ner på kladdpappret. När du sedan skriver ihop svaret behöver du ha dina argument klara, och ha möjlighet att göra analytiska poänger genom att välja ut relevant information om händelser och processer och hur forskare har tolkat dessa. Detta kan du bara om du har pluggat inför tentan.

Genom att behärska skrivandet kommer du kunna göra mer med den kunskap du har tillägnat dig på kursen. En god hantering av det akademiska skrivandet kan till och med dölja om du har några kunskapsluckor. Om du dessutom verkligen vet vad du gör borde du till och med kunna skriva ihop ett mycket väl godkänt arbetet.

För att summera:

10 minuter i början är välspenderad tid.

Studera frågan.

Brainstorma.

Besvara frågan.

Planera.

Fånga läsaren.

Know your stuff!

Originalartikeln publicerades ursprungligen i History Review 2003, och återfinns på URL:

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-09-16