Introduktionsdag 10 september

Höstinternat 15–17 september

Ett år i Forskarskolan

PM-internat:
vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet:
vecka 10–11

Teorikurs:
vecka 7–13

Konferens inom samarbetet med York och Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander:
vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: 
Deadline 15 september

Höstinternat: 
Andra hälften av september

Utlysning mobilitetsstipendium: 
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte:
Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska problem":
vecka 47–02

Kalendarium