Malin Sandberg

Malin jobbar som ämneslärare i historia

Malin Sandberg
Läste: Fristående kurser till en kandidatexamen i historia
Examensår: 2017
Gör idag: Ämneslärare i historia och svenska på Spyken i Lund
Jobb under studierna: Guide på Skarhults slott, därefter driftschef på Skarhults slott

Hej Malin! Berätta – varför valde du att läsa historia?

Jag har alltid varit väldigt historieintresserad, det var mitt favoritämne under skoltiden och jag har alltid tyckt att det varit otroligt roligt, i synnerhet kvinnohistoria. Det föll sig därför naturligt att välja att läsa historia och få fördjupa mig inom det jag tycker om.

Vad var det bästa med din utbildning?

Att få fördjupa mig i intressanta ämnen. Med mitt kvinnohistoriska intresse valde jag exempelvis att fokusera mina uppsatser kring hur kvinnor gestaltas i populärvetenskapen. Min första uppsats skrev jag om rådgivningsböcker under 1800-talet som riktade sig till just kvinnor, och handlade om hur de skulle leva. Jag var också på utbyte i Lancaster och studerade historia där en termin. Intressant att se hur historieämnet lärdes ut och vilken tyngd och status ämnet har just där.

Favoritkurs?

Jag minns särskilt en delkurs jag läste under fortsättningskursen som handlade om tidigmodern historia. Det var så himla intressant att få fördjupa sig i hur människor levde och tänkte i en värld som på många sätt var väldigt olik vår.

Varför just historia?

Man blir klokare av att läsa historia! Man förstår världen på ett bättre sätt, det ger ett perspektiv på verkligheten. Man får insyn i andras mänskliga erfarenheter och det bidrar till ett djup i ens bildning. Historien kan användas på så många sätt i vår vardag; den kan ge tröst, perspektiv på skeenden, hur man har löst liknande saker förr och nu – ja det mesta. Att läsa historia har gjort mig till en bättre människa.

Du arbetade på Skarhults slott vid sidan av studierna – berätta mer om det!

Jag gjorde praktik på Skarhults slott i Skåne under utbildningen och fick därefter extrajobb som guide vilket var jätteroligt och utmanande. Senare blev jag också driftschef för verksamheten där och jobbade under två säsonger med allt ifrån manus för utställningar, till hemsida, sociala medier, rekrytering av guider och guidade visningar. Det var tack vare min uppsats och det ämne jag valt som jag ju faktiskt fick den här praktikplatsen och senare jobb. Så det är ett tips; att nischa in sig ämnesmässigt (t.ex. i uppsatsen) på det du vill jobba med!

Vad vill du säga till de som funderar på att läsa historia i Lund?

Det är lätt att kanske tveka inför att läsa något man är verkligt intresserad av men osäker på ”vad man blir” eller vad man kan jobba med efteråt. Men det finns så många vägar att gå och jobb att få beroende på vad man är intresserad av när det gäller historia – forska vidare, lärare, arkiv, museiverksamhet etc. 
Jag själv säkrade upp med just kurser som jag visste att jag kunde tillgodogöra mig sedan om jag ville bli lärare. Att läsa historia gav mig kunskaper, ett självständigt tänkande och massor av verktyg som jag dagligen använder i mitt jobb. Jag är så glad att kunna jobba med ämnen jag är intresserad av, det är en ynnest!
 

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-10-23