19

feb

Konfikt och motstånd: Fredrik Egefur, Ungsocialisternas praktik

19 februari 2024 13:15 till 15:00 Seminarium

Fredrik Egefur, Ungsocialisternas praktik. Fyra sydsvenska aktioner och dess efterspel 1905–1908 (artikelutkast)

Artikeln syftar till att undersöka efterspelen till fyra ungsocialistiska aktioner som ägde rum i södra Sverige mellan 1905 och 1908. Ett centralt inslag i ungsocialismen var misstron mot en reformistisk, parlamentarisk politisk kamp och tron på en ”handlingens propaganda”. De fyra aktionerna – Gula faran 1905, Helsingborgdemonstrationerna 1906, postrånet i Staffanstorp 1907 samt Amaltheadådet 1908 – kopplas i kapitlet till teoribildningen Contentious Politic Studies. Centralt här är att rörelsens handlingsrepertoar bröt mot en etablerad linje inom den svenska arbetarrörelsen och kan sägas ha inneburit ett, för svenska förhållanden, unikt politiskt tillvägagångssätt. Texten knyter också an till diskussionen om skötsamhet och egensinne, ett omdebatterat begreppspar inom svensk arbetarhistoriaforskning under 1980- och 90-talet, på ett nytänkande sätt.

Fredrik Egefur är forskare på Historiska institutionen vid Lunds universitet och arkivföreståndare på Arbetarrörelsens arkiv i Malmö.

Om händelsen:

19 februari 2024 13:15 till 15:00

Plats:
LUX:332

Kontakt:
magnus.olofssonhist.luse

Spara händelsen till din kalender