Forskningsanslag till två historiker

Publicerad den 15 december 2021
Foto av Maria Karlsson och Isak Hammar

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning ger forskningsanslag till Maria Karlsson och Isak Hammar.

Maria Karlsson får anslag för projektet "Rumslighet och rationalitet: Exemplet Walter Christaller och Sverige", och Isak Hammar får för "Reformatting the humanities. The journal article as merit and medium in Sweden, ca 1840-1910".

Institutionen gratulerar!

Läs mer om Erik Philip-Sörensens stiftelsen här: https://www.epss.se 

Läs mer om Maria Karlsson här: https://www.hist.lu.se/person/MariaKarlsson/ 

Läs mer om Isak Hammar här: https://www.hist.lu.se/person/IsakHammar/