lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är, sedan hösten 2010, verksam som doktorand vid historiska institutionen i Lund. Mina intresseområden är på flera sätt knutna till det "mörka 1900-talet", med speciellt fokus på folkmord, efterföljande minneskultur och minnespolitik.

Min avhandling, "Cultures of Denial. Comparing Holocaust and Armenian Genocide Denial", behandlar förnekelse av folkmord under modern tid. Studien undersöker dels förnekelse av folkmord och brott mot mänskligheten som ett enhetligt fenomen eller genre, dels det komplicerade förhållandet mellan att skriva "legitim" historia och "illegitim" förnekelse. I centrum står två av 1900-talets på olika sätt paradigmatiska brott mot mänskligheten: förintelsen och det armeniska folkmordet.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2019

Maria Karlsson

Doktorand
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post maria.karlssonhist.luse

Telefon 046–222 48 76

Rum LUX:A413

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30