Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • HISS30

Tematiska fördjupningskurser ingår som moment under andra terminen i Masterprogram i historiska studier, med inriktning historia.


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i historiska studier, Historia

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-02-14

Kursansvarig: Martin Dackling
Lärare: Anna Nilsson Hammar, Svante Norrhem

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15