Kurs

Kursen HISS22 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: HISS22
Engelsk titel: History: Historiography - Level 5
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2014.

Kurstillfälle: vårterminen 2014
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-02-19

Introduktionsmöte: 2014-01-20 kl. 10.15 – 12.00 i Historiska sal 4

Information

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om historievetenskapens utveckling, möjligheter och begränsningar sedan 1800-talet och belysa olika filosofiska och ideologiska strömningars betydelse i detta sammanhang och hur de påverkat de teoretiska och metodiska grundvalarna. Vidare belyses historievetenskapens roll i samhället och hur forskare hanterat sitt samhälleliga och etiska ansvar. Kursen tar upp olika skolbildningar och traditioner som historicismen, den källkritiska skolan, social- och struktur- genus- och kulturhistoria, postmodernism och globalhistoria. Till varje moment läses exempeltexter som illustrerar traditionen/erna i fråga.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15