Kurs

Kursen HISN31 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: HISN31
Engelsk titel: History: States and State Formation in Early Modern Europe
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2011
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2011-10-03 – 2011-11-04
Anmälningskod: LU-31021
Behörighet: minst 90 hp i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, öst- och centraleuropakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning.

Beskrivning

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur samhällets politiska organisation har förändrats och hur vår moderna stat och vårt globala statssystem endast är en punkt i en lång utveckling, som tog sin början i Europa under medeltiden. Med fokus på tidigmodern tid diskuteras drivkrafter för och konsekvenser av statsutvecklingen, både på politisk nivå och för vanliga människor, liksom hur olika politiska organisationsformer har funnits och utvecklats i olika temporala och rumsliga sammanhang. Olika teorier och angreppsvinklar inom statsbildningsforskningen diskuteras, såväl maktaspekter som interaktion och kulturella föreställningars roll. Frågan om Europas unicitet och statsutvecklingen i andra delar av världen uppmärksammas också. Deltagarna ges möjlighet att fördjupa sig i ett särskilt problem eller område inom statsbildningsfältet och presentera detta för varandra.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15