Vid världens ände - ny bok av Joachim Östlund

Publicerad den 23 september 2020
Bokomslag

Med boken "Vid världens ände. Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige" (Nordic Academic Press, 2020) diskuterar Joachim Östlund hur bilden av Sverige kom att aktualiseras i en osmansk 1700-talskontext.

Joachim Östlund skriver om hur en av sultanens sändebud, Mehmed Said Efendi, efter ett besök i Stockholm sommaren 1733 skriver en diplomatisk rapport till Istanbul. Östlunds närläsning av Saids text och resa ger en inblick i hur osmansk upplysningskultur och ”osmansk islam” bidrog till att forma hans idealiserade bild av Sveriges samhälle, kultur och invånare. De globalhistoriska processer som Östlund studerar griper in vår tids frågor kring identiteter och territoriella gränser och även hur det grekisk-romerska arvet och imperietraditioner omtolkas efter dagspolitiska syften

Mer information om boken hittar du här: https://www.nordicacademicpress.se/product/vid-varldens-ande/

Mer information om Joachim Östlund: https://www.hist.lu.se/person/JoachimOstlund/