Ny bok om efterkrigstidens kunskapshistoria

Publicerad den 6 september 2020
Bokomslag Histories of knowlegde

En ny antologi, Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia, behandlar efterkrigstidens kunskapshistoria. Boken samlar bidrag från fjorton nordiska historiker. Från Centrum för kunskapshistoria i Lund medverkar Johan Östling, David Larsson Heidenblad, Anton Jansson, Björn Lundberg och Ragni Svensson.

I Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia (Routledge) analyseras kunskapens plats och betydelse på en serie arenor under främst 1960- och 1970-talen. Det här var en period när ”kunskapssamhället” började växa fram som kollektiv självförståelse och det blir därför särskilt intressant att undersöka hur olika former av kunskap satte sin prägel på politik, ekonomi och kultur i Skandinavien. Genom en serie empiriska fallstudier tar författarna ett grepp om stora frågor – miljö, religion, humaniora, tillväxt, utbildning, sexualitet, välfärd, radikalism, offentlighet, feminism – och avtäcker större historiska mönster. Boken springer ur ett nordiskt kunskapshistoriskt nätverk och målet med antologin är att diskutera det moderna Skandinavien ur nya, fruktbara perspektiv i ett internationellt och tvärvetenskapligt sammanhang.
 
Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia: Actors, Arenas, and Aspirations (red. Johan Östling, Niklas Olsen & David Larsson Heidenblad) är fritt tillgänglig (open access) via Routledges hemsida: https://doi.org/10.4324/9781003019275