Studentinformation

På de här sidorna finner du information om det som är relevant för dig som är, eller vill bli, student på Historiska institutionen. Hittar du inte den information du söker så hjälper vår studievägledare gärna till.

Vill du studera historia hos oss?

Läs mer om vårt utbud och om antagning.

Ny student

Som ny student i Lund har du mycket att sätta dig in i, allt från upprop och registrering till studieupplägg och inköp av kurslitteratur kan vara helt nytt.

Det är viktigt för alla studenter att de inför varje ny kurs följer instruktionerna i kallelsen när det gäller registrering och introduktion, och att du har hittat till din kurshemsida. Dessa finns samlade under Kurser terminsvis. Var noga med att du är på rätt termin. Se även FAQ - vanliga frågor inför terminsstart i puffen nedan.

Har du mer specifika frågor om att läsa vid Historiska institutionen kan du nog finna svaren på sidan Studera historia – från A till Ö.

En sammanfattning av viktig information från introduktionsmötena finns även samlade i vår lathund nedan.

Du bör också finna svar på de mest grundläggande frågorna som du kan ha som ny student på Lunds universitets sida.

En guide för huset vi läser i finns här:

Undervisning våren 2021

Du som tackar ja till en utbildningsplats hos oss våren 2021 kommer att kunna genomföra din utbildning. Genomförandet ser olika ut på varje kurs, men för de flesta kommer undervisning och examination att ske främst på distans och till viss del på plats.

Se det aktuella schemat på din kurs vad som är på plats i Lund och vad som är digitalt: 

När du har registrerat dig ger läraren mer kursspecifik information på din kurs Canvas-sida:

Studieplatser och bibliotek är öppna, men fortfarande gäller att man ska hålla avstånd. Du kan behöva ditt LU-passerkort för att komma in i lokalerna.

Mer om Zoom, Canvas och digital undervisning

FAQ - vanliga frågor inför terminsstart

Vem kan jag fråga om vad?

Som student hos oss kommer du möta flera olika personer. Vi finns här för din skull och du är alltid välkommen att kontakta oss.

Till vår studievägledare går du när du har frågor om studieval.

Studierektor ansvarar för kursutbud.

Utbildningsadministratören hjälper dig med praktiska frågor rörande registrering, betyg, studieintyg m.m.

I receptionen, som ligger i huvudfoajén på LUX, kan du köpa kompendier, köpa parkeringsbiljett, få ut salstentor efter rättning och få studieintyg (för öppettider, se receptionens hemsida).

Är det någonting kring examinationen eller något annat som hör ihop med en kurs kan du kontakta läraren på kursen du går. Se på din kurshemsida och på ditt schema vad läraren heter.

Utbildningsadministratör

Ingegerd Christiansson
Telefon: 046-222 79 60
E-post: Ingegerd Christiansson

Studievägledare

Anna Wallette
Telefon: 046-222 79 62
E-post: Anna Wallette

Studierektor Grundnivå

Mikael Ottosson
Telefon 046–222 36 41
E-post: Mikael Ottosson

Studierektor avancerad nivå och forskarutbildning

Joachim Östlund
Telefon: 046–222 79 65
E-post: Joachim Östlund

Prefekt

Henrik Rosengren
Telefon: 046–222 79 18
E-post: Henrik Rosengren

Ny som student i Lund

Husvägg med vägskyltar

Tips om boende i Lund

Klios logga: Historia Vitae Magistra

Historiska studentföreningen KLIO

Illustration guide mot trakasseri, två tecknade personer som talar med varandra

Guide för studenter vid HT-fakulteterna om...

...diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.