Programstruktur

Termin 1

Gemensamma obligatoriska kurser

Historiska studier: Introduktionskurs (7,5 högskolepoäng)

Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna (7,5 högskolepoäng)

Historiska studier: Historisk översiktskurs – förändring och kontinuitet i världshistorien (7,5 högskolepoäng)

Inriktning: Historia

Inriktning: Idé- och lärdomshistoria

Historia: Tematisk påbyggnadskurs 1 (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)

Idé- och lärdomshistoria: Vetenskapshistoria (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)

Kommentar: I slutet av termin 1 görs en plan i samråd med programkoordinator eller handledare för resten av programtiden.

Termin 2

Inriktning: Historia

Inriktning: Idé- och lärdomshistoria

Historia: Historiografisk påbyggnadskurs (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)

och

Historia: Tematisk påbyggnadskurs 2 (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)
och
Historiska studier: Praktik (7,5 högskolepoäng)
och
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3 (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)

ELLER

Historia: Historiografisk påbyggnadskurs (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)

och

Historia: Tematisk påbyggnadskurs 2 (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)
och
Historia: Examensarbete (15 högskolepoäng)

Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs 1 (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)
och

Idé- och lärdomshistoria: Begreppshistoria (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)
och
Historiska studier: Praktik (7,5 högskolepoäng)
och
Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs 2 (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)

ELLER

Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs 1 (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)
och

Idé- och lärdomshistoria: Begreppshistoria (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)
och
Idé- och lärdomshistoria: Examensarbete (15 högskolepoäng)

Termin 3

Fri modul (30 högskolepoäng), väljes i samråd med programkoordinator eller handledare

Termin 4

Inriktning: Historia

Inriktning: Idé- och lärdomshistoria

Historia: Examensarbete (30 högskolepoäng)

ELLER

Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3 (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)
och
Historiska studier: Praktik (7,5 högskolepoäng)
och
Historia: Examensarbete (15 högskolepoäng)

Idé- och lärdomshistoria: Examensarbete  (30 högskolepoäng)

ELLER

Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs 3 (7,5 högskolepoäng, nivå A1F)
och
Historiska studier: Praktik (7,5 högskolepoäng)
och
Idé- och lärdomshistoria: Examensarbete (15 högskolepoäng)

Kommentar: Tematiska påbyggnadskurser kan efter samråd med examinator bytas ut mot kurser på avancerad nivå inom den aktuella inriktningen som ges på andra lärosäten.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2021-03-09