Masterprogram i historiska studier

Historia studeras för att vi ska kunna förklara och förstå hur människor i olika tider har arbetat, levt, älskat, hatat och tolkat sin omvärld. Som student genomför du egna projekt och tränar på att kritiskt analysera historiska och idéhistoriska problem. Med en Filosofie masterexamen i Historia eller i idé- och lärdomshistoria kan du arbeta med olika former av kulturadministration, med politiska frågor, inom folkbildning, och inom medier.

På dessa sidor kan du läsa mer om masterprogrammet i historia.

Programmet passar dig som har en filosofie kandidatexamen med historia, idé- och lärdomshistoria eller motsvarande.
     
Programmet startar varannan hösttermin.
Programstart: 2015, 2017, 2019, 2021.
Anmäl på antagning.se senast omkring 15 april.

Aktuell information

 • Kurs 1: Historiska studier: Introduktionskurs (HISS01), 7,5 hp
 • Kurs 2: Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna (HISS02), 7,5 hp
 • Kurs 3: Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien (HISS03), 7,5 hp
 • Kurs 4: inriktning Historia: Tematisk påbyggnadskurs 1 (HISS25), 7,5 hp: Moderna samhällsbyggen - erfarenheter från framstegens och katastrofernas århundrade.
 • Kurs 4: inriktning idéhistoria: Vetenskapshistoria (ILHS15), 7,5 hp

Termin 3 söker du på egen hand. Anmälan till kurser för programstudenter på antagning.se före 15 april. Utlandsstudier söks senast 5 mars / 5 oktober (studier utanför Europa ansöks minst ett år innan).

Anmälan sker till programanasvarig.

Ytterligare information

För er som går inriktning Historia:

För information om aktuellt kursutbud ta kontakt med Historiska institutionen, Joachim Östlund.

För er som går inriktning Idé- och lärdomshistoria:

För information om aktuellt kursutbud ta kontakt med Institutionen för kulturvetenskaper, Charlotte Christensen-Nugues.

Presentation

Vill du ta en magister- eller masterexamen i historia eller idé- och lärdomshistoria är det tvååriga masterprogrammet Historiska studier rätt val. För magisterexamen avslutar du programmet efter ett år.

I programmet får du fördjupade ämneskunskaper, möjlighet att göra praktik och skriver examensarbete. Du väljer inriktning historia eller idé- och lärdomshistoria under första terminen.

Studierna

Undervisningen bedrivs i seminarieform i mindre grupp och genom handledning. Kurserna examineras huvudsakligen genom aktivt deltagande i seminarier, hemtentamen, presentationer och uppsatsventileringar.

Praktik

I masterprogrammet (2 år) ingår praktik om 7,5 högskolepoäng. Platser på t ex arkiv, museer, förlag eller politiska organisationer erbjuds.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria.

Historiska institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper, idé och lärdomshistoria, finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. 

Förkunskapskrav

För behörighet krävs allmän behörighet samt filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning.

Efter utbildningen

Efter programmet är du behörig att söka till forskarutbildningen i historia eller idé och lärdomshistoria.

Programmet förbereder dig för arbete med historia i bred mening. I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen. 

Masterexamen (2 år)

 • Introduktionskurs
 • Teorier och metoder inom historievetenskaperna
 • Historisk översiktskurs – förändring och kontinuitet i världshistorien
 • Tematisk påbyggnadskurs (Historia) eller Vetenskapshistoria (Idé- och lärdomshistoria)

 

 • Historiografisk påbyggnadskurs
 • Tematisk påbyggnadskurs 2
 • Praktik
 • Tematisk påbyggnadskurs 3
 • Tematisk påbyggnadskurs 1
 • Begreppshistoria
 • Praktik
 • Tematisk påbyggnadskurs 2
 • Fri termin/profiltermin. I samråd med programkoordinatorn väljer du kurser som passar in i din utbildning.
 • Examensarbete, 30 högskolepoäng, i historia eller idé- och lärdomshistoria.

Magisterexamen (1 år)

 • Introduktionskurs
 • Teorier och metoder inom historievetenskaperna
 • Historisk översiktskurs – förändring och kontinuitet i världshistorien
 • Tematisk påbyggnadskurs (Historia) eller Vetenskapshistoria (Idé- och lärdomshistoria)
 • Historiografisk påbyggnadskurs
 • Tematisk påbyggnadskurs
 • Examensarbete, 15 högskolepoäng
 • Tematisk påbyggnadskurs 1
 • Begreppshistoria
 • Examensarbete, 15 högskolepoäng

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning.

Samarbete

Vallmofält i dimma

Masterprogram i historiska studier

Nästa anmälningsperiod för programmet öppnar i mars 2021. Sista anmälningsdag 15 april.

Detalj akademisk symbol spira

Folder

Läs informationsfolder om Masterprogram i historiska studier

Läs om Saras utbytesstudier

Läs om Måns utbytesstudier

Masterutbildningen i historia

... den enda mastern i ämnet som får omdömet "mycket hög kvalité" av UKÄ.