Masterprogram i historiska studier

Historia studeras för att vi ska kunna förklara och förstå hur människor i olika tider har arbetat, levt, älskat, hatat och tolkat sin omvärld. Som student genomför du egna projekt och tränar på att kritiskt analysera historiska och idéhistoriska problem. Med en filosofie masterexamen i historia eller i idé- och lärdomshistoria kan du arbeta med olika former av kulturadministration, med politiska frågor, inom folkbildning, och inom medier.

Programmet passar dig som har en filosofie kandidatexamen med historia, idé- och lärdomshistoria eller motsvarande.
     
Programmet startar varannan hösttermin. Anmälan på antagning.se i den nationella omgången, 2023 är sista ansökningsdag 17 april.

Programmet i korthet

Programmets längd: 2 år för master (1 år för magister)

Högskolepoäng: 120 högskolepoäng (60 hp för magister)

Programstart: Varannan hösttermin (2021, 2023, 2025) - NYHET Extraordinär antagningsomgång 2022

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria, ekonomisk historia, religionshistoria, historisk antropologi, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning.

Grundläggande behörighet i svenska och engelska är ett krav.

Urval: baseras på betyg på kandidatuppsats samt personligt brev (som laddas upp på antagning.se 15 april, se mer info under Anmälningsanvisningar till program nedan)

Examen: Filosofie masterexamen i historia eller idé- och lärdomshistoria (filosofie magisterexamen i historia eller idé- och lärdomshistoria

Undervisningsspråk: Svenska (undervisning på engelska kan förekomma)

Anmälan: Senast den 15 april via www.antagning.se. Mer om behörighet, urval och tidigare antagningspoäng finner du här.

 

Anmälan: Senast den 17 april via www.antagning.se. Anmälningskod: LU-82020.

Urval baseras på betyg på din kandidatuppsats samt ett personligt brev.

I brevet ska du förklara varför du vill läsa Masterprogrammet i Historiska studier.

Du kan gärna nämna något om din utbildningsbakgrund, dina erfarenheter av arbetslivet, fritidsaktiviteter och liknande, men det viktigaste avsnittet är där du berättar varför du vill gå den här utbildningen, och om du är mest intresserad av inriktningen historia eller idé- och lärdomshistoria. Du ska i brevet dessutom sammanfatta din kandidatuppsats. Detta ska du göra för att illustrera vilka forskningsintressen som du har haft hittills. Om du har flera examensarbeten på kandidatnivå eller högre kan du välja det du anser vara mest relevant. Är du inte färdig med din kandidatuppsats kan du istället göra en preliminär sammanfattning av den.

Ladda upp brevet med din motivering och din sammanfattning av kandidatuppsatsen i pdf-format på www.antagning.se senast sista anmälningsdag. Brevet ska inte omfatta mer än 800 ord.

Ladda även upp din uppsats på www.antagning.se när den väl är examinerad. Är din kandidatuppsats inte inom huvudområde historia eller idé- och lärdomshistoria måste ditt examensarbete laddas upp för att förkunskapskraven om den historiska inriktningen ska kunna styrkas.

Den ämnesinriktning du väljer påverkar inte dina möjligheter att bli antagen. Val av inriktning görs efter att utbildningen har börjat.

Aktuell information

Inriktning Historia:

Information inför termin 2

Kurs 1. Historia: Tematisk påbyggnadskurs 1 "Försörjning och egendom 1600-2000" (HISS30), 7,5 hp. Söks via antagning.se med anmälningskod: LU-70953 senast 17 oktober.

Kurs 2. Historia: Tematisk påbyggnadskurs 2 "Kroppens historia" (HISS20), 7,5 hp. Söks via antagning.se med anmälningskod: LU-70951 senast 17 oktober.

Kurs 3. Historiska studier: Digital historia (HISS41), 7,5 hp (läses på engelska tillsammans med programstudenter HAFME). Söks via antagning.se med anmälningskod: LU-70956 senast 17 oktober.

eller

Kurs 3. Historiska studier: Praktik (HISS04), 7,5 hp. Anmälan sker till programansvarig. (Tips: sök HISS41 via antagning.se som reservplan om praktiken inte går i lås.)

Kurs 4. Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3 "Kunskapshistoria" (HISS28), 7,5 hp. Söks via antagning.se med anmälningskod: LU-70952 senast 17 oktober.

eller

Kurs 3 och 4. Historia: Examensarbete magisteruppsats (HISS31), 15 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Information inför termin 4

Kurs 1. Historia: Examensarbete masteruppsats (HISS33), 30 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Allmän information inriktning Historia:

Du anmäler dig till den/de kurser du vill läsa på www.antagning.se (samt ev. till programansvarig) innan 17 oktober. Kontakta programansvarig i god tid innan sista anmälningsdag om du behöver råd om vad du ska välja. När du har fått antagningsbeskedet på antagning.se tackar du ja till din plats senast 19 december. Anmälan via institutionen har inget svarskrav.

Observera att du inom programmet endast kan antas till 30 hp per termin vid ansökan på antagning.se. Vill du söka fler kurser ska dessa sökas som fristående kurser.

Eventuella studieuppehåll ska anmälas till studievägledare (studievagledarehist.luse) på särskild blankett. Blanketten hittas på Historiska institutionens webbplats under Utbildning > Studentinformation > Studera historia – från A till Ö.

Inriktning Idéhistoria:

Information inför termin 2

Kurs 1. Idé- och lärdomshistoria: Begreppshistoria (ILHS14), 7,5 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Kurs 2. Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs 1 "Historiebruk, nationalism och identitet" (ILHS18), 7,5 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Kurs 3. Historiska studier: Digital historia (HISS41), 7,5 hp (läses på engelska tillsammans med programstudenter HAFME). Notera: söks via antagning.se med anmälningskod: LU-70956 senast 17 oktober.

eller

Kurs 3. Historiska studier: Praktik (HISS04), 7,5 hp. Anmälan sker till programansvarig. (Tips: sök HISS41 via antagning.se som reservplan om praktiken inte går i lås.)

Kurs 4. Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs 2 "Svensk idé- och lärdomshistoria" (ILHS17), 7,5 hp. Anmälan sker till programansvarig.

eller

Kurs 3 och 4. Idé- och lärdomshistoria: Examensarbete magisteruppsats (ILHM07), 15 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Information inför termin 4

Kurs 1. Idé- och lärdomshistoria: Examensarbete – masterkurs (ILHM05), 30 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Allmän information inriktning Idéhistoria:

Du anmäler dig till den/de kurser du vill läsa till programansvarig (samt ev. på www.antagning.se innan 17 oktober). Kontakta programansvarig i god tid innan sista anmälningsdag om du behöver råd om vad du ska välja. När du har fått antagningsbeskedet på antagning.se tackar du ja till din plats senast 19 december. Anmälan via institutionen har inget svarskrav.

Observera att du inom programmet endast kan antas till 30 hp per termin vid ansökan på antagning.se. Vill du söka fler kurser ska dessa sökas som fristående kurser.

Eventuella studieuppehåll ska anmälas till Institutionen för Kulturvetenskap.

Information inför termin 1

Anmälan till programmet via antagning.se, anmälningskod: LU-82020.

Kurserna till första terminens studier i Historiska studier och Historia kan även sökas som fristående kurser, se anmälningskod på respektive kurshemsida.

Första terminens studier består av:

Information inför termin 3
Du anmäler dig till den/de kurser du vill läsa på Antagning.se senast 17 april. Kontakta programansvarig i god tid innan sista anmälningsdag om du behöver råd om vad du ska välja. När du har fått antagningsbeskedet tackar du ja till din plats senast 21 juli.

Observera att du inom programmet endast kan antas till 30 hp per termin. Vill du söka fler kurser ska dessa sökas som fristående kurser. Observera vidare att kurserna du väljer till termin 3 kan ligga på grundnivå, men minst 75% av kurserna i din magister/masterexamen måste ligga på avancerad nivå.

Eventuella studieuppehåll ska anmälas till studievägledare (studievagledare@hist.lu.se) på särskild blankett. Blanketten hittas på Historiska institutionens webbplats under Utbildning > Studentinformation > Studera historia – från A till Ö. För idé-och lärdomshistoria, kontakta henrik.brissman@kultur.lu.se.

  Presentation

  Vill du ta en magister- eller masterexamen i historia eller idé- och lärdomshistoria är det tvååriga masterprogrammet Historiska studier rätt val. För magisterexamen avslutar du programmet efter ett år.

  I programmet får du fördjupade ämneskunskaper, möjlighet att göra praktik eller att arbeta praktiskt med digital historia, och att skriva examensarbete. Du väljer inriktning historia eller idé- och lärdomshistoria under första terminen.

  Studierna

  Undervisningen bedrivs i seminarieform i mindre grupp och genom handledning. Kurserna examineras huvudsakligen genom aktivt deltagande i seminarier, hemtentamen, presentationer och uppsatsventileringar.

  Praktik och praktiska moment

  I masterprogrammet ingår praktik om 7,5 högskolepoäng. Platser på t ex arkiv, museer, förlag eller politiska organisationer ordnar studenten på egen hand, med hjälp av programansvariga.

  Som alternativ erbjuds en kurs i digital historia om 7,5 högskolepoäng.

  Fördjupning eller utlandsstudier

  Under tredje terminen fördjupar du dina kunskaper inför uppsatsarbetet genom att komplettera med ett annat ämne, eller genom att söka utbytesstudier utomlands.

  Studiemiljön

  Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. Avdelningen för idé- och lärdomshistoria finns vid Institutionen för kulturvetenskaper, som samlar olika ämnen under ett tak vilket möjliggör samarbeten över disciplingränser.

  Historiska institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper finns på LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. 

  Efter utbildningen

  Efter programmet är du behörig att söka till forskarutbildningen i historia eller idé och lärdomshistoria.

  Programmet förbereder dig för arbete med historia i bred mening. I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen. 

  Masterexamen (2 år)

  • Introduktionskurs
  • Teorier och metoder inom historievetenskaperna
  • Historisk översiktskurs – förändring och kontinuitet i världshistorien
  • Historiografisk påbyggnadskurs (Historia) eller Vetenskapshistoria (Idé- och lärdomshistoria)
  • Tematisk påbyggnadskurs 1
  • Tematisk påbyggnadskurs 2
  • Praktik/Digital historia
  • Tematisk påbyggnadskurs 3
  • Begreppshistoria
  • Tematisk påbyggnadskurs 1
  • Praktik/Digital historia
  • Tematisk påbyggnadskurs 2
  • Fri termin/profiltermin. I samråd med programkoordinatorn väljer du kurser som passar in i din utbildning.
  • Examensarbete, 30 högskolepoäng, i historia eller idé- och lärdomshistoria.

  Magisterexamen (1 år)

  • Introduktionskurs
  • Teorier och metoder inom historievetenskaperna
  • Historisk översiktskurs – förändring och kontinuitet i världshistorien
  • Historiografisk påbyggnadskurs (Historia) eller Vetenskapshistoria (Idé- och lärdomshistoria)
  • Tematisk påbyggnadskurs

  • Tematisk påbyggnadskurs/Praktik/Digital historia
  • Examensarbete, 15 högskolepoäng
  • Begreppshistoria
  • Tematisk påbyggnadskurs 1/Praktik/Digital historia
  • Examensarbete, 15 högskolepoäng

  Ytterligare information

  För er som går inriktning Historia:

  För information om aktuellt kursutbud ta kontakt med Historiska institutionen, Joachim Östlund.

  För er som går inriktning Idé- och lärdomshistoria:

  För information om aktuellt kursutbud ta kontakt med Institutionen för kulturvetenskaper, Charlotte Christensen-Nugues.

  Samarbete

  Masterprogram i historiska studier

  Nästa anmälningsperiod för programmet öppnar 15 mars 2023. 

  Detalj akademisk symbol spira

  Folder

  Vår informationsfolder om Masterprogrammet i historiska studier

  Läs om Saras utbytesstudier

  Läs om Måns utbytesstudier

  Masterutbildningen i historia

  ... den enda mastern i ämnet som får omdömet "mycket hög kvalité" av UKÄ.

  Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-03-08