lunduniversity.lu.se

The Subject of History

Department of History | The Joint Faculties of Humanities and Theology

About our courses and programs

About our courses and programmes

No English translation available.

See Courses in English

History of the Holocaust, 7.5 hp/ECTS

Freestanding course:

The aim of the course is to offer an introduction into the study of the Holocaust, the destruction of the European Jews, its causes and mechanisms. The course is given once a year during the spring semester, day-time. The course is a free-standing course for beginners, but priority is given to exchange students. The course can be used in a Bachelor's degree.

Follow the links under Courses in English for further course description, course syllabus, literature list and admission.

History: Swedish History from a Nordic Perspective, 7.5 hp/ECTS

Freestanding course:

The course includes an overview of Nordic history from the Viking Age to the present. The students will learn about selected topic for discussions in historical theory as well as to train historical argumentation. The course is given once a year in the autumn semester, day-time. The course is a free-standing course for beginners, but priority is given to exchange students. The course can be used in a Bachelor's degree.

Follow the links under Courses in English for further course description, course syllabus, literature list, and admission. 

Swedish Politics - Past and Present, 7.5 hp/ECTS

Freestanding course:


The course provides an introduction to Swedish politics. The political system in general, the constitution, the government and the political parties are discussed in a historical as well as in a contemporary perspective. The course is given once a year in the spring semester, day-time. The course is a free-standing course for beginners, but priority is given to exchange students. The course can be used in a Bachelor's degree.

Follow the links under Courses in English for further course description, course syllabus, literature list and admission.

Avancerad nivå

Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp

Fristående kurs:

För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs. Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. I kursen studeras svensk och internationell historisk forskning utifrån frågor som har att göra med metod- och teorival. Vilka grundantaganden om hur kunskap skapas finns implicit i metodval och i tolkningsperspektiv?

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Inom program:

Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp ingår även som obligatorisk kurs för studenter inom Masterprogram i Historiska studier. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. I kursen studeras svensk och internationell historisk forskning utifrån frågor som har att göra med metod- och teorival. Vilka grundantaganden om hur kunskap skapas finns implicit i metodval och i tolkningsperspektiv?

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan och litteraturlista finner du på Kurser Terminsvis:

Mer information: Masterprogram i historiska studier

För en komplett förteckning över aktuella kurser se utbildningsutbudet: