”Spänningen mellan det nationella och det globala är viktig för förståelsen av den tid vi lever i”

Av Sofia Hermansson - Publicerad den 22 september 2022
Framsida Globalhistoria bok

Det nyligen släppta tvåbandsverket Natur och Kulturs Globalhistoria ägnas åt den medvetna process av globalisering som ägt rum under de senaste århundradena, men globalhistoria rör också processer som har varit gränsöverskridande och berört stora delar av den kända världen före globaliseringens tidevarv.

Natur & Kulturs Globalhistoria i två band och med nästan 30 författare, varav nio forskare knutna till historiska institutionen här i Lund, har i dagarna utgivits. Verket berör fyra övergripande teman; existens, rörelse, kultur och makt. Det globalhistoriska sammanhanget beskrivs i verket inte i första hand kronologiskt, utan mer utifrån tematiska analyser. 
–  Vissa teman ter sig naturligt gränsöverskridande, som mat, migration och miljö, medan andra, framför allt sådana som utgår från politik och andra slags maktrelationer, oftare har snävare gränser, säger Klas-Göran Karlsson, redaktör för Globalhistoria.
Globalhistoria kan beskrivas som en ytterligare utvidgning av det historiska intresseområdet, och en utmaning mot den historia som alltid haft Sverige och Europa som nav och som varit enkelriktad från Europa och väst till resten av världen.
–  I korthet skulle man kunna säga att verket berör hur olika delar av världen hanterat olika fenomen, men hur de också påverkar varandra. Där är miljön ett bra exempel, säger Ulf Zander, en av författarna i boken.

Vad bidrar verket med för nya utgångspunkter?
–  Global historia har visserligen skrivits sedan antiken, men det här är ändå ett pionjärarbete med ambitionen att beskriva och analysera hur världen har hängt samman och etablerade gränser överskridits genom historien, säger Klas-Göran Karlsson.
I inledningen, skriven av Klas-Göran Karlsson, konstateras exempel att man med mejl numera kan kommunicera med andra sidan jordklotet på bara några sekunder. Skickar man däremot en bok över Atlanten kan den ännu vara på väg i flera månader, nästan lika länge som svenska emigranter till Amerika tillbringade till sjöss för mer än hundra år sedan. 
– Orsakerna är många, men inblandningen av två nationella postverk tillhör de viktigaste. Spänningen mellan det nationella och det globala är viktig för förståelsen av den tid vi lever i. Globalhistoria är både nutidshistoria och djuphistoria, säger Klas-Göran Karlsson.