Romarrikets kvinnor – en berättelse om myter, makt och moderskap

Publicerad den 17 augusti 2023
Bokomslag Romarrikets kvinnor
Foto: Historiska Media

Historiska institutionens filosofie doktor Eva Queckfeldt sätter i sin nyutgivna bok strålkastaren på kvinnorna - både de kända och okända - i antikens Rom.

Från Historiska Medias webbplats (https://www.mynewsdesk.com/se/historiskamedia/pressreleases/romarrikets-kvinnor-en-beraettelse-om-myter-makt-och-moderskap-3267016)

"I Romarrikets kvinnor försöker historikern Eva Queckfeldt lyfta fram några av alla dessa kvinnor och vidare skärskåda de myter som omgärdat dem. Här berättas Roms historia från dess äldsta tid fram till 300-talet e.Kr., men för första gången på svenska görs det med rikets ledande kvinnor i fokus. Författaren serverar både mustiga skildringar och skarpa resonemang om vad vi kan veta, och vad vi är dömda att sväva i ovisshet om."

Boken ges ut måndagen den 21 augusti 2023 av Historiska Media.