Nytt centrum på institutionen

Publicerad den 21 januari 2020

Centrum för kunskapshistoria – en ny centrumbildning på HT

Den 1 mars inrättas Centrum för kunskapshistoria (förkortat LUCK) vid Historiska institutionen. Föreståndare blir Johan Östling och biträdande föreståndare är Anna Nilsson Hammar och David Larsson Heidenblad.

Centrum för kunskapshistoria kommer primärt att vara ett forum för den kunskapshistoriska forskning som bedrivs i Lund och samla de pågående aktiviteterna: det kunskapshistoriska seminariet, de kunskapshistoriska forskningsprojekten, det kunskapshistoriska gästforskarprogrammet, internationella nätverken, den digitala plattformen etc. Dessutom kommer LUCK att ha till uppgift att stimulera kunskapshistoriska samarbeten över ämnes- och institutionsgränser i Lund.
 
Invigning av Centrum för kunskapshistoria äger rum den 4 mars kl. 14.15–16.00 (i LUX:C126) under festliga former. Alla hälsas varmt välkomna! Ingen anmälan krävs.

För mer information se <link https: newhistoryofknowledge.com external-link-new-window internal link in current>newhistoryofknowledge.com