Ny bok om reformation

Reformation i två riken - Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark Kajsa Brilkman, Hanne Sanders och Morten Fink-Jensen (red.)

– Publicerad den 28 augusti 2019

I 1500-talets Danmark och Sverige realiserades reformationen genom skapandet av två lutherska statskyrkor. Reformation i två riken, som är resultatet av ett samarbete mellan svenska och danska historiker, skildrar orsakerna till och konsekvenserna av denna utveckling. I bokens första del analyseras svensk och dansk reformationsforskning inom historia och kyrkohistoria. Genom bidragen visas vilka problemställningar som har varit tongivande inom forskningen, men också betydelsen av internationella impulser och hur olika generationer av forskare har påverkat fältets utveckling. Bokens andra del tar upp exempel på problem som nutida forskare fokuserat på. Det handlar bland annat om tyska rådgivares betydelse för kyrkoordningen i Danmark och Sverige åren 1537–1541, om ögonvittnesskildringar och personliga upplevelser av den tidiga svenska reformationen, om förändringar i vem som fick äga och donera egendom i senmedeltidens Stockholm, om den tidigmoderna magiska världsbild som var en utgångspunkt för reformationens ledare och anhängare i Sverige, och om framväxten av en luthersk visuell kultur i Danmark.

Boken ges ut i regi av Centrum för Öresundsstudier på Makadam Förlag.

Mer information om boken finner du på Centrum för Öresundsstudiers http://www.cors.lu.se/publikationer/bokseriehemsida.