Ny bok om kunskapshistoria

Publicerad den 3 mars 2020
Bokomslag

Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: Developing the History of Knowledge (red. Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar, Lund: Nordic Academic Press).

I boken samlas historiker med olika bakgrund och specialitet för att utforska kunskapshistoriens möjligheter. Några fokuserar på kunskapens plats i offentligheten eller samhället i stort, andra belyser kunskapens betydelse för den enskilda människan eller det lokala sammanhanget. Tillsammans sätter bokens bidrag ljuset på kunskapshistoriens mångfald och rikedom samtidigt som de bidrar till den teoretiska och metodiska utvecklingen av forskningsområdet.

Forms of Knowledge finns fritt tillgänglig att läsa här: portal.research.lu.se/portal/files/76263844/Forms_of_Knowledge.pdf