Lisa Hellman invald i Sveriges unga akademi (SUA)

Publicerad den 22 september 2021
Fotografi Lisa Hellman
Lisa Hellman (foto: BCDESS Press)

Fyra kvinnor och fyra män, alla framstående forskare inom sina fält, bland annat bioteknik, hjärnforskning, litteratur och astronomi, väljs in i Sveriges unga akademi. Den 22 september välkomnas Lisa Hellman som en av dessa åtta nya forskare. Lisa är forskare i historia och ska inom kort börjar arbeta som Pro Futura-forskare hos oss här på Lunds universitet.

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts yngre forskare över lärosätes- och ämnesgränser. Akademin bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har mellan 35–40 ledamöter valda på fem år.

Institutionen gratulerar!

Läs SAUs pressmeddelande här:

https://www.sverigesungaakademi.se/nyalm21 

Läs presentationen om Lisa Hellman på SAUs hemsida:

https://www.sverigesungaakademi.se/lisahellman