Kunskapshistorisk sommarskola på LUX

Publicerad den 7 september 2023
Kollage sommarskola

Den 22-25 augusti anordnade Centrum för kunskapshistoria (LUCK) sin årliga sommarskola där deltagare under en vecka får möjlighet att samarbeta med erfarna forskare, utbyta kunskap och erfarenheter och delta i seminarier och workshops.

I år välkomnades doktorander från hela Norden med intresse för humaniora och historisk forskning, till ett fyra dagar långt program som innehöll diskussioner kring centrala koncept, teoretiska ramverk och pågående forskning inom området kunskapshistoria. Under veckans gång stod workshops, seminarier, föreläsningar och samtal och återkoppling på deltagarnas pågående eller planerade forskningsprojekt på schemat.

Sommarskolan anordnades för fjärde året i rad och är en unik möjlighet för deltagarna att få samarbeta med erfarna forskare. Under veckan höll Historiska institutionens forskare Björn Lundberg, Johan Östling, David Larsson Heidenblad, Lisa Hellman, Kajsa Weber, Isak Hammar och Hampus Östh Gustafsson föreläsningar och workshops.

Om LUCK

Centrum för kunskapshistoria (förkortat LUCK) är ett forum för de kunskapshistoriska aktiviteter och verksamheter som finns vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Det samlar i första hand det kunskapshistoriska seminariet, de kunskapshistoriska forskningsprojekten med deras olika inriktningar, det kunskapshistoriska gästforskarprogrammet, den kunskapshistoriska sommarskolan, de svenska och internationella nätverken och den digitala plattformen (newhistoryofknowledge.com).

LUCK´s webbplats (länk) https://newhistoryofknowledge.com/