Kristoffer Edelgaard Christensen disputerar den 17 maj

Av Sofia Hermansson - Publicerad den 15 maj 2023
Porträtt av Kristoffer Edelgaard hållandes avhandlingen

I sin avhandling ”Governing Black and White – A History of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770-1900” analyserar Edelgaard Christensen kolonial styrning i det danska Västindien, med fokus på det historiska förhållandet mellan koloniala- och ickekoloniala ”governmentalities”.

-   När jag läste min kandidat- och master (i historia) vid Köpenhamns universitet upplevde jag att just det här komparativa perspektivet saknades. Senere kom jag i dialog med internationell forskning och insåg att detta inte bara rör dansk historiografi utan har en ännu större internationell resonans, säger Kristoffer.

Avhandlingen är skriven inom ramarna för vad som kallas "Colonial Governmentality Studies", ett fält inspirerat av Michel Foucaults studier av rationaliteter - eller governmentaliteter - som historiskt har format statens styrning av befolkningen. I motsats till detta fält utforskar avhandlingen kolonial makt genom ett djupgående komparativt perspektiv, som ser kolonialt styre av "svarta" i Västindien i ljuset av den samtida styrningen av "vita" - framförallt bönder - i Danmark.

Avhandlingen konkluderar att kolonial makt inte är lika unik i olika tider, men att den under 1800-talet, åtminstone i den danska kontexten, genomgick en "singularisering" och "racialisering" som kom att utgöra ett säreget och exceptionellt sätt att styra människor.

- Att få möjlighet att vara doktorand och ägna så mycket tid åt ett ämne man är intresserad av är en ren lyx och väldigt utvecklande. Det har varit en lång process och mycket tid i det danska riksarkivet, men det är och har varit ett privilegium, säger Kristoffer.

Historiska institutionen önskar Kristoffer stort lycka till på disputationen den 17 maj på LUX!