Historiska essäer om känslor

Publicerad den 13 maj 2020

Ny bok av professor emeritus Eva Österberg om människors känslor i ett historiskt perspektiv

Boken Fina och fula känslor. Historiska essäer ges ut av Östlings Bokförlag Symposion AB (2020), och berör känslor bl.a. i fornisländska sagor, i 1600- och 1700-talskvinnors dagböcker och brev, och i skönlitterära författares verk.

”Den relativt fria, associerande metoden har jag försökt låna från Montaigne och hans essäer. Den innebär bland annat att vara öppen för de berättelser och reflexioner som kan ligga i skönlitteratur likaväl som i forskares debatter, eller i operans musik, ord och gester. Några gånger har jag till och med berättat minnen från mitt eget liv, som ett slags illustration till tematiken … Jag föreställer mig att just Montaigne inte skulle ha protesterat alltför mycket över denna blandning av läsfrukter, egna forskningar, personliga erfarenheter och idéer från en rad lysande forskare. När allt kommer omkring var det ju hans egen metod.” Eva Österberg

Läs mer om boken här: <link http: www.symposion.se books nya_20 finaochfulakanslor.html external-link-new-window internal link in current>www.symposion.se/books/nya_20/finaochfulakanslor.html

Läs mer om Eva Österberg här: <link https: www.hist.lu.se person evaosterberg external-link-new-window internal link in current>www.hist.lu.se/person/EvaOsterberg/