"Globalhistoria räddar världen" var temat på Lisa Hellmans installationsföreläsning

Publicerad den 11 mars 2024
Lisa Hellman porträtt föreläsningssal LUX

På onsdagen höll våra nyaste professor Lisa Hellman sin installationsföreläsning på LUX.

I en fullsatt sal på LUX höll vår nya professor i globalhistoria, Lisa Hellman, en intressant och tankeväckande föreläsning på temat "Globalhistoria räddar världen", om globalhistoria som forskningsfält och personliga reflektioner på temat från sin egen forskningsbakgrund, resor och erfarenheter av att studera såväl språk som kultur, litteratur, historia och genusvetenskap. 

Så beskriver Hellman sin forskning: 

"Jag är intresserad av hur kulturmöten har påverkat människors vardag, och hur denna vardag i sin tur förändrat världen. Min forskning utgör därmed en skärningspunkt mellan social-, kultur-, maritim- och globalhistoria, med ett speciellt fokus på genus. Regionalt är jag speciellt inriktad på Öst- och Centralasien, och tidsmässigt på tidigmodern tid."