Fem tips för att ta sin tid inför julen

Av Gisela Lindberg - Publicerad den 20 december 2023
David Larsson Heidenblad
David Larsson Heidenblad Foto: Sara Johari (Volante förlag)

Historikern David Larsson Heidenblad har skrivit självhjälpsboken ”Ta din tid: Gör mindre men bättre”. Han säger att en av de värdefullaste sakerna för framgång och ett lugnare liv är att ha ingenting att göra. De erfarenheterna har han samlat till fem tips inför julen.

 – Det var en chock att få första barnet. Känslan av att inte kunna bestämma över sin egna tid och att inte hinna med väckte mitt intresse för hur man återtar kontrollen, säger David Larsson Heidenblad som idag har tre barn.

Efter att läst ett hundratal självhjälpsböcker i ämnet och själv testat några av metoderna blev han inspirerad att skriva boken ”Ta din tid: Gör mindre men bättre”. Den handlar om att förenkla och prioritera.

– Detta är den första boken som skrivs utifrån en svensk kontext. De bästa självhjälpsböckerna i ämnet kommer ifrån USA, där man har en annan syn på framgång, ett annorlunda trygghetssystem och syn på jämlikhet, säger David Larsson Heidenblad.

Vikten av att värna sin tid

Man måste hoppa av hamsterhjulet och titta på hur man använder tiden och livet, menar David Larsson Heidenblad. Att planera in oplanerad tid, det vill säga att skapa utrymme för att göra ingenting, är nödvändigt för att kunna få syn på och prioritera vad som betyder något både för en själv och andra.

– Många säger att de inte har tid att ta det lugnt på jobbet, medan jag skulle säga att man har inte tid att inte ta det lugnt för att kunna prestera bra. Du kan slösa bort år om du inte kan slösa bort några timmar, säger David Larsson Heidenblad.

Boken färgad av hans forskning

Han säger att som historiker är tid och förändring något som är omöjligt att komma ifrån och det färgar honom också som privatperson. Det finns en växelverkan mellan egna upplevelser och forskning.

– I min forskning har jag studerat ”samhälleliga kunskapsgenombrott”. Ett exempel är när miljöfrågorna 1970 gick från att vara en angelägenhet för ett fåtal till att bli det för betydligt fler. Jag tror vi är i ett liknande brytningsskede vad gäller hur vi arbetar och boken är ett sätt att försöka bidra till detta, säger David Larsson Heidenblad.

Säg nej och lägg telefonerna i jul

Fem tips för att julen ska kunna bli avslappnad och rolig. David Larsson Heidenblads råd för att bryta julstressen är bland annat att planera in andningshål, prioritera och anamma ”JOMO” – joy of missing out.

  • Planera in oplanerad tid. Man har inte tid att inte göra de här andningshålen. De ger möjlighet att se att man inte behöver göra allt, att allt inte är lika viktigt. Inse att man kan göra färre saker och få en lika bra om inte bättre jul.
  • Prioritera. Till exempel kan ni alla sätta er ner och skriva ner allt, stort och smått, som ni tänkt göra inför och under julen. Var och en väljer sedan sina fem viktigaste saker.
  • Prioritera sedan tillsammans och bestäm tio saker ni ska göra. Se till att skydda varandras prioriteringar.
  • Gör plats för att kunna vara fullt närvarande och njuta av julen. Prova till exempel att vara utan era mobiltelefoner i två dagar och se vad som händer.
  • Ställ in. Lita på magkänslan och våga tacka nej till exempelvis sociala aktiviteter om det känns för mycket. Anamma “JOMO” – joy of missing out istället för “FOMO” – fear of missing out. 
  • Ta er tiden att analysera årets julfirande och diskutera vad som upplevdes värdefullt för er under julen. Tänk sedan ”vad ska vi inte göra nästa jul” istället för ”vad ska vi göra”.