Digitalisering och makt i arbetslivet

Av Sofia Hermansson - Publicerad den 22 juni 2022
Bild från symposium

Den 18 maj hölls symposiet "Digitalisering och makt i arbetslivet" på Campus Helsingborg.

Fokus låg på fackliga företrädares erfarenheter av förändrade arbetsvillkor och symposiet sammanförde deltagare från flera fackliga organisationer med forskare och författare som sysslat med samma teman. Arrangörer var Historisk Arbetslivsforskning och Centrum för Arbetarhistoria.