Call for papers till Historisk studenttidskrift 2021

Publicerad den 4 juni 2021
blå bakgrund med vit text call for paper

Call for papers till Historisk studenttidskrift är öppet till den 15 juni och vi uppmuntrar alla studenter att skicka in ett bidrag!

Tidskriften vänder sig nu till alla institutioner där studenter har eller kan ha skrivit texter med historiska perspektiv. Alla bidrag som väljs ut arbetas om under sommaren, för att sedan publiceras i nästa nummer av Historisk studenttidskrift. Det krävs med andra ord ingen redigering av aspirerande skribenter i detta skede av processen. Vi tar emot uppsatser, essäer, hemtentor, recensioner och debattartiklar!

Historisk studenttidskrift, som startades av studenter vid Historiska institutionen vid Lunds universitet, är Sveriges enda historiska tidskrift som drivs ideellt av studenter. Tidskriften kommer ut med ett nummer per år. Alla nummer publiceras i open access.

Mer information finns på hemsidan: https://journals.lub.lu.se/hst/ eller via sociala medier (Facebook och Instagram: ”Historisk studenttidskrift” och Twitter: @historiskS)