Samarbete med Växjö stift stärker utbildningen för blivande präster

Publicerad den 13 november 2020
Porträttbild av Erik Sidenvall.

Erik Sidenvall är adjungerad professor i kyrkohistoria.

Han har sin grundanställning i Växjö stift men kommer att vara hos centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR, under minst två år.

– Genom att få Erik som adjungerad professor skapas utrymme för närmare kontakter med vår kanske viktigaste avnämare, Svenska kyrkan. När studenterna i undervisningen kommer att möta Erik så möter de en akademiskt välmeriterad lärare som är väl förtrogen med Svenska kyrkans tro och liv och som därtill känner det arbetsliv som flera av våra studenter kommer möta efter avslutade studier. Eriks kompetens kommer också väl till pass inom våra uppdragsutbildning om kyrkligt ledarskap, säger Alexander Maurits, prefekt vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Som adjungerad professor kommer Erik Sidenvall att arbeta med en rad olika kyrkohistoriska och kyrkorelevanta forskningsprojekt, bland annat ”Civilsamhälle i skuggan av det offentliga: Svenska kyrkan, 1860–2010”, ”Between Reason and Orthodoxy: Religious Enlightenment in the Nordic Countries, c. 1680–1820” och ”Religion on Show. Religion at World’s Fairs during the Nineteenth and Twentieth Centuries”.

Utöver dessa forskningsprojekt kommer han att undervisa på CTRs religionsvetenskapliga grundkurs och på en kurs om Svenska kyrkans tro och liv.

https://www.ctr.lu.se/person/ErikSidenvall/