”Kungariket Uppåkra – som Indiana Jones i nutid”

Av Sofia Hermansson - Publicerad den 2 maj 2022
Foto av Uppåkraboken (stående)

En metropol sju gånger så stor som Birka. I Uppåkra strax utanför Lund fanns i över tusen år ett viktigt maktcentrum – men ännu har bara en mycket liten del av området grävts ut. I ”Tusen år i Uppåkra – en järnåldersmetropols uppgång och fall” sätter historieprofessor Dick Harrison platsen i ett historiskt sammanhang och lägger pussel; vad kan vi veta om vilka som levde i Uppåkra, hur såg makten, människorna och kulturen ut?

Boken tar sin början i 1934 då upptäckten och utgrävningarna av Uppåkra startade i samband med att en ny gård skulle uppföras strax söder om Uppåkra kyrka. Ganska snabbt stod det klart att en stor boplats legat just där, men hur pass stort och viktigt detta maktcentrum var i över tusen år, vet vi egentligen fortfarande lite om.

–  I boken sätter jag ett historikerperspektiv på platsen, en slags arkeologisk summering om vad vi hittills vet och sett. Kan vi utifrån de stumma föremål som hittats i Uppåkra förstå mer om hur människorna som bodde där levde, exempelvis, säger Dick Harrison.

Flera stora och viktiga fynd i metall och guld har hittats genom åren under metallsökningar i Uppåkra och på platsen har arkeologer bland annat funnit en stor hövdingahall, kulthus, hantverkshus och flera olika gårdar. 

–  Detta sätter naturligtvis tankarna i rörelse, och som historiker blir det självklart mycket spännande att försöka lägga pussel och räkna ut vem som satt på makten i Uppåkra, vilken roll platsen spelade i Norden och även vad platsen faktiskt kan ha hetat. Det är det jag ämnat göra i den här boken. Detta är verkligen något som för tankarna till Indiana Jones, fast i nutid!

I korthet:  Boken behandlar Uppåkra genom tiderna och tittar närmare på Uppåkra som maktcentrum, kultcentrum, vilka kungar som kan ha funnits i Uppåkra och även Uppåkras roll och betydelse i Norden. "Tusen år i Uppåkra, En järnåldersmetropols uppgång och fall" ges ut av förlaget Forum.