Masterstudenten Sara om utlandsstudier

Sara ansökte om utbytesstudier via ett av de många avtal Lunds universitet har med andra universitet och högskolor runt om i världen. Här berättar hon kort om sina erfarenheter när hon var i Tyskland under höstterminen 2016.

Varför valde du att läsa din tredje termin på Masterprogrammet i historiska studier på Humboldtuniversitetet i Berlin?

– Förutom utmaningen av att lära känna mig själv bättre, och att läsa utomlands för min egna personliga utveckling, ville jag prova på en annan forskningsmiljö än den jag har mött på institutionen i Lund. Det var också mycket spännande att delta på seminarier med professorer från en annan forskningstradition. Jag ville också lära mig språket bättre, och nu kan jag läsa akademiska texter på tyska, vilket gör att nya forskningsfält är tillgängliga för mig idag.

Hur tycker du att de kurser du läste passar in i din utbildning?

– Det finns ett helt annat utbud av kurser på Humboldt än vad det finns för masterstudenterna i historia i Lund – både specialiserade kurser och mer allmänna. Det fanns kurser där undervisningsspråket var engelska men jag valde att läsa en av mina kurser på tyska eftersom läraren och studentkollegorna tyckte det var ok om jag gjorde mina inlägg på engelska. Innehållet i de kurser jag läste passar bra in i min utbildning. En kurs om museum kompletterade den praktikkurs vi har haft tidigare. Jag läste en kurs i kreativt skrivande med inriktning på tysk feminism och en annan kurs om kroppen, och båda dessa kurser är bra för den masteruppsats som jag skriver just nu.

Tror du att din utlandsvistelse kommer ha betydelse för din studiemotivation och dina studieresultat?

– Ja, men man får vara beredd på att det kan dyka upp svårighet på vägen. Eftersom det är andra terminstider i Tyskland än i Sverige så blev det lite praktiskt pusslande med kursperioden för min del. Men eftersom jag har fått så många nya perspektiv på historisk forskning och många idéer som hjälper mig med min masteruppsats vet jag nu mer om vad jag vill göra med historia.

Tror du att din utlandsvistelse kommer hjälpa dig i din framtida yrkeskarriär?

– Förutom att kunskaper i språket är värdefullt för mig vad jag än vill jobba med i framtiden har jag bevisat för mig själv att jag kan vara självsäker och fungera socialt med främmande människor – och jag har de formella betygen som visar för andra att jag är bekväm i internationella miljöer. Dessutom har jag fått inblick i hur det fungerar att söka forskarutbildning i Tyskland och fått kontakt med personer där som skulle kunna hjälpa mig om det skulle bli aktuellt.

Sara tog sin masterexamen i historia 2017 genom att studera Masterprogrammet i historiska studier.
Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2021-02-17