Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Avdelningen för historias webbplats

Historiska institutionen, Avdelningen för historia och Nationella forskarskolan i historiska studier, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna redogörelse ska beskriva hur www.hist.lu.se och www.hist.lu.se/forskarskolan/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen testas för tillfället mot lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Vissa länkar som ligger i ramverket har felaktig titel-text och uppfyller inte 2.4.4 som säger "Skriv tydliga länkar".
  • Vissa symboler som ligger i ramverket har ingen alternativ text och uppfyller inte 1.1.1 som säger "Beskriv med text allt innehåll som inte är text".
  • Länk saknas för att gå direkt till huvudinnehållet och uppfyller inte 2.4.1 som säger "Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll".
  • CSS-formulär används inte i alla element och uppfyller inte 1.3.1 som säger "Ange i kod vad sidans olika delar har för roll".
  • Vissa fältetiketter i ramverket saknas och uppfyller inte 3.3.2.
  • Beskrivande rubriker och etiketter kan saknas och uppfyller inte 2.4.6. På webbplatsen finns det avsteg från en korrekt rubriknivå enligt den hierarkiska strukturen (H1, H2, H3) enligt 2.4.1.
  • I ramverket saknas identitet för språk för sidan och uppfyller inte 3.1.2.
  • En del videoklipp som finns som länkas till från webbplatsen, publicerat före 23 september 2020 saknar textning och syntolkning enligt 1.2.1, 1.2.2 och 1.2.3.
  • Det förekommer länkar till PDF-dokument som inte följer riktlinjer för tillgängliga PDF-dokument.

Vi har nyligen implementerat nya webbmallar vid Lunds universitet och har ambitionen att under 2020 och framåt se över eventuella brister i tillgänglighet och åtgärda kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör en självskattning (intern testning) av Historiska institutionens webbplats med start i september 2020. Vi använder webbläsartilläggen WAVE Web Accessibility Evaluation Tool samt AccessMonitor vid utvärderingen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Historiska institutionens webbplats i något annat format kan du kontakta webbansvarig Sofia Hermansson på sofia.hermanssonhist.luse 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kontakta webbansvarig Sofia Hermansson på sofia.hermanssonhist.luse

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Övrigt

Om du vill använda funktionen navigera med tab-knappen, rekommenderar vi att du använder webbläsaren Chrome.

Redogörelsen publicerades den 30 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 oktober 2023.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-10-19