Person

Svante Norrhem

Universitetslektor, avdelningsföreståndare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post svante.norrhemhist.luse

Telefon 046–222 41 92

Rum LUX:A329

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 2014 universitetslektor (docent) i historia här i Lund. Tidigare var jag verksam vid Umeå universitet där jag blev professor i historia 2009. Min forskning har fokuserat på internationell historia, diplomatihistoria, samt tidigmodern kvinno- och genushistoria. Jag har också ägnat mig åt forskning om genus, materialitet och museipraktiker i samarbete med forskare och museiexperter i Storbritannien, Nederländerna, Australien och Sverige. För närvarande forskar jag om tjänstefolk i svenska adelshushåll under 1600-talet samt om känslor kring separation under tidigmodern tid.

Jag har undervisat i tidigmodern historia, historievetenskaplig teori- och metod samt HBTQ-historia.

Förutom forskning och undervisning har jag som studierektor ansvarat för utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå och haft olika uppdrag på såväl fakultets- och universitetsnivå.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Avdelningsföreståndare för historieämnet vid Historiska institutionen, Lunds universitet.
  • Redaktör för bokserien "Gendering the Late Medieval and Early Modern World" som ges ut av Amsterdam University Press (tillsammans med James Daybell, Plymouth University, Merry Wiesner Hanks, University of Wisconsin (Milwaukee) och Victoria Burke, University of Ottawa). http://en.aup.nl/series/gendering-the-late-medieval-and-early-modern-world
  • Medlem av advisory board för ERC-projektet "The European Fiscal-Military system 1530-1870" som leds av prof Peter Wilson (University of Oxford). https://fiscalmilitary.history.ox.ac.uk/home
  • Ordförande för beredningsgruppen HS-I på Vetenskapsrådet
Svante Norrhem

Universitetslektor, avdelningsföreståndare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post svante.norrhemhist.luse

Telefon 046–222 41 92

Rum LUX:A329

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02