lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är forskare och docent vid historiska institutionen, och disputerade våren 2015 på avhandlingen "Exkludering, assimilering eller utrotning? 'Tattarfrågan' i svensk politik 1880-1955". Den handlar om den politik som svenska myndigheter bedrev mot de personer som nedsättande pekades ut som "tattare" under 1800- och 1900-talet, däribland många människor i det svenska resandefolket.

Jag har två övergripande forskningsintressen. Det ena kretsar kring den svenska rasismens historia, och särskilt då vetenskapliga rasföreställningar. Jag intresserar mig också för frågor om hur makt utövas inom socialpolitik, och hur svensk socialpolitik har påverkats av idéer om "ras" eller genetisk ärftlighet.

Mitt andra stora forskningsintresse handlar om kollektiva konfrontationer: hur människor har deltagit i politiska och sociala konflikter som exempelvis strejker, husockupationer och upplopp.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (12 st)
Bokkapitel (10 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (2 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (9 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Martin Ericsson

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.ericssonhist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30