lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Klas-Göran Karlsson, f. 1955, professor i historia. Inom internationell samtidshistoria är mina forskningsintressen trefaldiga. Det första rör östeuropeisk historia, med inriktning på Ryssland och Kaukasusområdet. Jag har ägnat uppmärksamhet åt frågor om utbildning och historieskrivning, migrationsprocesser och etniska konflikter i Sovjetunionen och dess efterföljarstater. Mitt andra forskningsintresse rör folkmord och terror, både realhistoriskt och i eftervärldens kulturella bearbetningar. Jag har forskat om kommunistiska regimers brottshistoria, folkmordet på armenierna och förintelsen. Mitt tredje intresse rör tolkning, representation och bruk av historia i ett brett europeiskt perspektiv. Det övergripande perspektivet är nutidshistoriskt, vilket innebär att historia för mig inte är en fast kunskapsmassa utan ett dynamiskt redskap för individers och samhällens orientering och meningsskapande i och över tid, med särskild inriktning på problem och konflikter i den värld vi lever i.

Forskning

Om forskningen

För närvarande leder jag ett större, sex personer starkt forskningsprojekt om de historiska lärdioomarna av kommunismens och nazismens historia, utifrån ett genealogiskt perspektiv. Tre ptrojekt har just förts i hamn: ett om 1900-talets trettioåriga krig och dess lärdomar, ett om problem i universitetens historieundervisning, och ett tredje om historiska jubileer. Jag har skriver en mindre bok om folkmord som en förlagsbeställning. Ett långsiktigt projekt, färdigt 2022 och med mig som redaktör, skall resultera i ett flerbandsverk om global historia. Ytterligare ett pågående arbete på längre sikt är ett ensamprojekt att skriva Rysslands genealogiska historia. I fokus står den historia som olika ryska grupperingar orienterat sig efter och skapat mening av under postsovjetisk tid, med utgångspunkten att det existerar stora skillnader mellan hur detta skett under Boris Jeltsins och Vladimir Putins regeringsperioder.

Publikationer

Böcker (11 st)
Redaktörskap (15 st)
Artiklar (15 st)
 • Karlsson, K.-G. (2016). Den stora terrorns uttolkare. Axess, 58-61. Axess Publishing AB.
 • Karlsson, K.-G. (2015). Att skriva och bli tillskriven lärobokshistoria : svar till Lennart Andersson Palm. Historisk Tidskrift, 135, 650-654. Svenska historiska föreningen.
 • Karlsson, K.-G. (2015). Första världskriget : en gränssättande historia. Aktuellt om historia, 49-64. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2015). Folkmordet på armenierna efter hundra år. Historisk tidskrift, 512-522. Svenska historiska föreningen.
 • Karlsson, K.-G. (2015). Folkmordet på armenierna efter hundra år. Historisk Tidskrift, 135, 512-522. Svenska historiska föreningen.
 • Karlsson, K.-G. (2014). Kosacker : Rysslands fiender och försvarare. Populär Historia, 39-43. LRF Media.
 • Karlsson, K.-G. (2014). Urkatastrofen : första världskrigets plats i den moderna historien. Historielärarnas Förenings Årsskrift 2014, 61-76. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2014). Vad lär historia? Historisk lärdom i teori och Ukrainakrisens praktik. Statsvetenskaplig tidskrift, 116, 481-500. Fahlbeckska stiftelsen.
 • Karlsson, K.-G. (2013). Post-historikern. Scandia, 79, 78-89. Stiftelsen Scandia.
 • Karlsson, K.-G. (2011). KGB Bar men inte Gestapo Café. Reflexioner kring historiebruk och historiebruksanalys. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 72-83. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2011). Kommunism och nazism en eller två historier?. Kleio, 2011, 42-46. HYOL.
 • Karlsson, K.-G. (2006). Gulag - Stalins slavläger. Populär Historia, 20-26. LRF Media.
 • Karlsson, K.-G. (2005). Tillhör Ryssland Östersjöområdet?. Tidskrift i sjöväsendet, 129-134. Kungliga Örlogsmannasällskapet.
 • Karlsson, K.-G. (2003). Debatt: Förintelsen - i historien eller över Historien?. Historisk Tidskrift. Svenska historiska föreningen.
 • Karlsson, K.-G. (2003). The Armenian Genocide: Causes and Effects. Nor Horizon, 5-6. Armenian Association in Sweden.
Bokkapitel (55 st)
Förord (2 st)
Rapporter (4 st)
Recensioner (36 st)
 • Karlsson, K.-G. (2016). Recension. Naboer i frykt og forventning : Norge og Russland 1917-2014, 185-189. Pax.
 • Karlsson, K.-G. (2016). Så har det moderna samhället gjort tron till syndabock. Cliotidningen, 2-4. Bokklubben Clio.
 • Karlsson, K.-G. (2015). Recension. Historisk Tidskrift, 135, 164-166. Svenska historiska föreningen.
 • Karlsson, K.-G. (2015). Review. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 190-191. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2015). Review. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 201-203. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2015). Russland kommer nærmere: Norge og Russland 1814–1917. Nordisk Østforum, 422-424. Cappelen Damm Akademisk.
 • Karlsson, K.-G. (2015). The armenian genocide: From beginning to the end. Historisk Tidskrift, 135, 164-166. Svenska historiska föreningen.
 • Karlsson, K.-G. (2014). Recension av Michail Gorbatjovs "Som jag minns det". Historielärarnas Förenings Årsskrift 2014, 242-244. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2014). Recension av Svetlana Aleksijevitjs "Tiden second hand : slutet för den röda människan". Historielärarnas Förenings Årsskrift 2014, 200-2001. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2013). Folkmordet på armenierna och Sveriges inträde i den europeiska historien. Svensk kyrkotidning, 2013, 84-85. Svensk kyrkotidning AB.
 • Karlsson, K.-G. (2013). Recension. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 2013, 246-248. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2012). ”Att gräva ut Makedonien ur den grekiska historiekulturen". Historisk Tidskrift, 132, 254-260. Svenska historiska föreningen.
 • Karlsson, K.-G. (2012). Historievetenskapen inför rätta. Axess, 96-97. Axess Publishing AB.
 • Karlsson, K.-G. (2012). Marxism i nya kläder. Axess, 82-83. Axess Publishing AB.
 • Karlsson, K.-G. (2012). Raoul Wallenberg i Budapest. Människan, myten och Förintelsen. Scandia, 78, 143-144. Stiftelsen Scandia.
 • Karlsson, K.-G. (2012). Review. Nordisk Östforum, 26, 337-339. Cappelen Damm Akademisk.
 • Karlsson, K.-G. (2011). Recension av Niels Erik Rosenfeldt. Historisk Tidskrift, 2011, 414-416. Svenska historiska föreningen.
 • Karlsson, K.-G. (2011). Review. Nordisk Östforum, 25, 287-289. Cappelen Damm Akademisk.
 • Karlsson, K.-G. (2011). Stalin och den kulturella vändningen. Axess, 78-80. Axess Publishing AB.
 • Karlsson, K.-G. (2010). Stalin's Cold War: Soviet Foreign Policy, Democracy and Communism in Bulgaria, 1941-48. European Legacy, 15, 812-813. The European Legacy.
 • Karlsson, K.-G. (2009). Nytt ljus över totalitarismen. Axess, 65-66. Axess Publishing AB.
 • Karlsson, K.-G. (2008). Krigets minsta beståndsdelar. Axess, 2008, 68-70. Axess Publishing AB.
 • Karlsson, K.-G. (2008). recension. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 2008, 192-193. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2008). recension. Nordisk Østforum, 2008, 363-366. Cappelen Damm Akademisk.
 • Karlsson, K.-G. (2007). Folkmord som jordbrukspolitik. Axess, 60-61. Axess Publishing AB.
 • Karlsson, K.-G. (2007). recension. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 206-209. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2007). recension. Nordisk Østforum, 99-101. Cappelen Damm Akademisk.
 • Karlsson, K.-G. (2005). recension. Nordisk Østforum, 394-396. Cappelen Damm Akademisk.
 • Karlsson, K.-G. (2005). recension. Scandia, 160-162. Stiftelsen Scandia.
 • Karlsson, K.-G. (2005). recension. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 122-123. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2004). Farlig ideologisk bländning i väst döljer Sovjets faror. Scandia, 139-141. Stiftelsen Scandia.
 • Karlsson, K.-G. (2004). Recension. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 150-151. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2004). Recension. Nordisk Østforum, 253-256. Cappelen Damm Akademisk.
 • Karlsson, K.-G. (2004). Review. European Legacy, 9, 684-685. The European Legacy.
 • Karlsson, K.-G. (2003). recension. Scandia, 126-128. Stiftelsen Scandia.
 • Karlsson, K.-G. (2002). Recension. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 157-158. Historielärarnas förening.
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (10 st)
 • Karlsson, K.-G. (2016). En järnridå har sänkts ned. Populär Historia, 16-31. LRF Media.
 • Karlsson, K.-G. (2016). Varierad status för ryssar i Estland. Populär Historia, 63-63. LRF Media.
 • Karlsson, K.-G. (2014). Krönika: Nazihistorien erbuder skapast ammunition. Forskning & framsteg, 14-14. Stiftelsen Forskning & Framsteg.
 • Karlsson, K.-G. (2014). Rusernas rike byggdes kring Dnepr. Populär Historia, 44-49. LRF Media.
 • Karlsson, K.-G. (2009). Pennalismen lever kvar i Rysslands armé. Populär Historia, 2009, 57-57. LRF Media.
 • Karlsson, K.-G. (2009). Röda armén och det fyrtioåriga kriget. Populär Historia, 2009, 20-28. LRF Media.
 • Karlsson, K.-G. (2007). En svensk historiekanon: Låt tusen blommor blomma. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 93-94. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2007). Perspektiv på folkmordens historia - massakrerna på armenierna i Osmanska riket. Aktuellt om historia, 83-87. Historielärarnas förening.
 • Karlsson, K.-G. (2005). Förintelsen som historiekulturellt fenomen - en översikt. Historisk Tidskrift, 125, 721-733. Svenska historiska föreningen.
 • Karlsson, K.-G. (2002). Förintelsen och den europeiska historiekulturen. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 77-80. Historielärarnas förening.
Tidningsartiklar (2 st)
Övrigt (1 st)
 • Karlsson, K.-G. (2014). Zjivagos Ryssland. Malmö Opera.
Handledning vid Lunds universitet (14 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Klas-Göran Karlsson

Professor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post klas-goran.karlssonhist.luse

Telefon 046–222 79 50

Rum LUX:A314

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30