lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jeg er doktorand i historie siden høsten 2017 med en master i historie fra Københavns Universitet i 2016.

Mit afhandlingsprojekt behandler udøvelsen af såkaldt "petty" apartheidlovgivning i Sydafrika fra 1948 til 1990. Gennem en følelseshistorisk analyse undersøger jeg, hvilken rolle følelser spillede i opretholdelsen, naturaliseringen og undermineringen af de racemæssige logikker som lovgivningen reflekterede og skulle stadfæste. Jeg er særligt interesseret i forholdet mellem følelser, rum og kroppe og i, hvordan følelser både kan definere sociale fællesskaber og markere forskelle mellem individer. Teoretisk er jeg inspireret af antropologen Monique Scheers begreb emotional practices og kulturteoretiker Sara Ahmeds idéer om følelsespolitik.

Mine generelle forskningsinteresser centrerer sig blandt andet omkring moderne sydafrikansk historie, race og racisme, følelseshistorie og -teori, andrafiering, kolonialisme, det Britiske Imperium og postkolonial teori.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Jagger Kirkby

Doktorand
Forskarskolan i historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post jagger.kirkbyhist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30