Person

Fredrika Larsson

Doktorand

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post fredrika.larssonhist.luse

Telefon 046–222 78 46

Rum LUX:A424

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i historia sedan hösten 2015 och har sedan tidigare en masterexamen i historia, en magister i statsvetenskap och har studerat freds- och konfliktvetenskap. Under mina studier har jag läst vid McGill University i Montréal i Kanada och läste historia, statsvetenskap och politisk sociologi, läst statsvetenskap vid Köpenhamns universitet samt varit delegat vid U21 Summer School 2011 vid University College Dublin med fokus på konfliktlösning.

Inom ramen för min anställning undervisar jag även i freds- och konfliktvetenskap A på första delkursen.

Mina forskningsintressen rör historiebruk, konfliktlösning, politisk sociologi, Nordirland, identiteter, historiska narrativ, politiskt våld, ontologisk säkerhet, politisk psykologi, kollektivt minne, kulturellt våld, historiemedvetande, borderline events samt kollektiva trauman.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Fredrika Larsson

Doktorand

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post fredrika.larssonhist.luse

Telefon 046–222 78 46

Rum LUX:A424

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02