Person

Fredrika Larsson

Universitetslektor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post fredrika.larssonsvet.luse

Rum LUX:A424

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i historia sedan hösten 2015 och har sedan tidigare en masterexamen i historia, en magister i statsvetenskap och har studerat freds- och konfliktvetenskap. Under mina studier har jag läst vid McGill University i Montréal i Kanada och läste historia, statsvetenskap och politisk sociologi, läst statsvetenskap vid Köpenhamns universitet samt varit delegat vid U21 Summer School 2011 vid University College Dublin med fokus på konfliktlösning.

Inom ramen för min anställning undervisar jag även i freds- och konfliktvetenskap A på första delkursen.

Mina forskningsintressen rör historiebruk, konfliktlösning, politisk sociologi, Nordirland, identiteter, historiska narrativ, politiskt våld, ontologisk säkerhet, politisk psykologi, kollektivt minne, kulturellt våld, historiemedvetande, borderline events samt kollektiva trauman.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Fredrika Larsson

Universitetslektor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post fredrika.larssonsvet.luse

Rum LUX:A424

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02