Person

anton.janssonhist.luse | 2020-10-01
Anton Jansson

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anton.janssonhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är verksam som postdoktoral forskare inom projektet Humaniora i rörelse, ett Knut och Alice Wallenberg-finansierat projekt lett av Johan Östling, som behandlar humanioras samhälleliga cirkulation under efterkrigstid. Häri undersöker jag i två delstudier humanioras roll i offentligheten under främst 1960- och 70-tal i Sverige. Den första studien behandlar den kristna deloffentligheten, den andra folkbildning och arbetarrörelse.

Jag disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs Universitet 2017 med en avhandling om politiskt tänkande i Tyskland under 1840-talet. Under min doktorandtid var jag bland annat gästforskare i historia vid Ruhr-Universität i tyska Bochum. Jag är föreståndare för The International Society for Historians of Atheism, Secularism, and Humanism (ISHASH), samt styrelsemedlem i det begreppshistoriska nätverket Concepta.

Mina forskningsintressen rör kunskapshistoria, humanioras historia, religion och sekularisering, politisk idéhistoria, samt ateismens historia.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (1 st)

Recensioner (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Anton Jansson

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anton.janssonhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02